Pensioen in eigen beheer uitfaseren

Pensioen in eigen beheer uitfaseren

Kom nu in actie. Wij gaan het laatste kwartaal van 2019 in!

Bent u een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) en heeft u pensioen in eigen beheer? Dan heeft u nog één kwartaal de tijd om te bepalen of u het pensioen:

 • in stand wilt houden;
 • om wilt zetten in een voorziening oudedagsverplichting of
 • fiscaal vriendelijk wilt afkopen.

U kunt tot uiterlijk 31 december 2019 een keuze maken. Doet u niets, dan ‘kiest’ u automatisch voor optie 1: het in stand houden van uw opgebouwde pensioen in eigen beheer.

Op 1 januari 2020 komen de fiscaal vriendelijke gefaciliteerde mogelijkheden te vervallen. Het is daarom nu de hoogste tijd om in actie te komen!

Pensioen-in-eigen-beheer-1080x624

Pensioen in eigen beheer uitfaseren? Hoe zat het ook alweer?

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Tegelijkertijd met het vervallen van deze mogelijkheid om aanvullend pensioen in eigen beheer op te bouwen, zijn de drie genoemde keuzemogelijkheden geïntroduceerd. Hieronder worden de drie opties nogmaals omschreven.

1. Pensioenaanspraken in stand houden

In het geval van optie 1 (pensioenaanspraken in stand houden) is het volgende van toepassing:

 • Nog niet ingegaan pensioen wordt vanaf de pensioendatum levenslang uitgekeerd.
 • Ingegaan pensioen blijft levenslang uitkeren.
 • U dient jaarlijks een actuariële pensioenberekening voor de jaarrekening te maken.
 • Pensioenopbouw vanaf 1 juli 2017 kan alleen nog bij een professionele pensioenuitvoerder.
 • De zogenoemde dividendklem blijft bestaan. De dividendklem ontstaat door het grote verschil in de commerciële waarde en de fiscale waarde van de pensioenvoorziening op de balans van de onderneming. Door de extreem lage rekenrente (-0,31% voor september 2019) is de commerciële waarde van de pensioenvoorziening veel hoger dan de fiscale waarde. Hierdoor kunnen veel ondernemers al jaren geen dividend uitkeren.

2. Pensioenaanspraken omzetten in een voorziening oudedagsverplichting (ODV)

In het geval van optie 2 (pensioenaanspraken omzetten in een voorziening oudedagsverplichting) is het volgende van toepassing:

 • De fiscale waarde van het pensioen wordt hernoemd naar voorziening oudedagsverplichting.
 • De pensioenaanspraken komen te vervallen.
 • Tussen vijf jaar voor de AOW-leeftijd en de AOW-leeftijd moet de ODV-uitkering ingaan.
 • De uitkeringsduur van de ODV-uitkering bedraagt minimaal 20 jaar, vermeerderd met de jaren dat de uitkering eerder dan de AOW-leeftijd ingaat.
 • Ingegaan pensioen wordt herrekend naar een ODV-uitkering, waarbij als de AOW-leeftijd al bereikt is, de uitkeringsduur van 20 jaar verminderd wordt met de jaren die vanaf de AOW-leeftijd verstreken zijn.
 • De ODV-uitkering wordt bepaald door de ODV-voorziening te delen door het resterende aantal uitkeringsjaren.
 • De ODV-voorziening wordt jaarlijks verhoogd met een door de overheid vast te stellen rentepercentage (2019: 0,269%).
 • Bij overlijden van de pensioengerechtigde komt de resterende ODV toe aan de erfgenamen.
 • De jaarlijkse pensioenberekening vervalt.
 • De dividendklem vervalt.
 • Een (ex-)partner moet instemmen met de omzetting en met de partner moeten wellicht (aanvullende) afspraken gemaakt worden.
 • Er speelt mogelijk een schenkingsaspect aan een partner en/of medeaandeelhouder.
 • De Belastingdienst dient geïnformeerd te worden door middel van het daarvoor in het leven geroepen informatieformulier. Dit formulier dient door de (ex)-partner mede ondertekend te worden.

3. Pensioenaanspraken fiscaal vriendelijk afkopen

In het geval van optie 3 (pensioenaanspraken fiscaal vriendelijk afkopen) is het volgende van toepassing:

 • De afkoopwaarde is gelijk aan de fiscale waarde van het pensioen.
 • Een deel van de afkoopwaarde vormt belast inkomen.
 • Het belaste deel van de afkoopwaarde wordt bepaald door de fiscale waarde te verlagen met 19,5% van de fiscale waarde van 31 december 2015.
 • De belasting wordt door de vennootschap afgedragen.
 • De fiscale waarde minus de belasting wordt door de vennootschap naar privé overgemaakt.
 • In privé vormt de uitbetaalde afkoopwaarde vermogen in Box III.
 • De pensioenaanspraken en -voorziening vervallen.
 • De jaarlijkse pensioenberekening vervalt.
 • De dividendklem vervalt.
 • Een (ex-)partner moet instemmen met de omzetting en met de partner moeten wellicht (aanvullende) afspraken gemaakt worden.
 • Er speelt mogelijk een schenkingsaspect aan een partner en/of medeaandeelhouder.
 • De Belastingdienst dient geïnformeerd te worden door middel van het daarvoor in het leven geroepen informatieformulier. Dit formulier dient door de (ex)-partner mede ondertekend te worden.
 • Het wetsvoorstel “excessief lenen bij de eigen vennootschap” kan een rol spelen. Op basis van dit voorstel moeten vanaf 2022 aanmerkelijk belanghouders voor leningen boven de 500.000,00 belasting gaan betalen.

Wat u ook doet, neem een afgewogen beslissing

Uiteraard zal bij de keuze meewegen wat de gevolgen zijn voor de huidige (en toekomstige) afdracht aan De Belastingdienst. Echter, andere aspecten kunnen ook een rol spelen. Bijvoorbeeld omdat het vermogen in de BV de afkoop niet toelaat, er geen overeenstemming is met (ex-)partner, de positie van uw erfgenamen verandert of andere persoonlijke overwegingen.

Wilt u geholpen worden met de uitfasering van uw pensioen in eigen beheer?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ronald@felixxgroep.nl of via 085-083 10 00.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder