Payroll-werknemers? Breng uw salarisadministratie op orde!

Payroll-werknemers? Breng uw salarisadministratie op orde!

Op basis van de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben alle payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) biedt deze arbeidsvoorwaarden niet aan. Heeft u payroll-werknemers in dienst? Dan is het belangrijk dat uw werknemers niet alsnog bij StiPP worden aangemeld over de perioden in 2021. Hieronder leest u wat hierbij belangrijk is…

Nieuwe-sectorindeling

Code aard arbeidsverhouding

In verband met het voorkomen van misstanden in de uitzendsector beschikt StiPP over UWV-gegevens met onder andere de code aard arbeidsverhouding (CAV) per werknemer. Eind 2019 publiceerden wij hierover het artikel “Nieuwe sectorindeling voor detacherings- en uitzendbedrijven”. Aan de hand van deze code bepaalt het pensioenfonds StiPP of u terecht uw payroll-werknemers vanaf 1 januari 2021 niet meer bij hen aanmeldt. Volgens de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2020’ bestemd voor softwareontwikkelaars bent u verplicht de aard van de arbeidsverhouding op te geven als de werknemer:

  • geen ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet 2017;
  • loon of salaris ontvangt;
  • geen directeur is van een NV of BV (wel verzekerd voor de werknemers verzekeringen) en
  • geen directeur-grootaandeelhouder (DGA) is van een NV of BV (niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen).

Oftewel… de ‘gewone’ werknemer.

Welke code moet u aanhouden?

Wanneer u zelf leiding en toezicht over uw werknemer heeft, vult u de CAV-code ‘1’ in. Voorziet u in personeelsdiensten? Dan is voor uitzendkrachten/gedetacheerden de  CAV-code ‘11’. U hanteert voor payroll-werknemers CAV-code ‘82’.

Breng uw salarisadministratie op orde

Of u nu uitsluitend (of deels) payroll-werknemers in dienst heeft… Wij adviseren in ieder geval vanaf 1 januari 2021 uw salarisadministratie op orde te brengen. Zo zorgt u ervoor dat de daadwerkelijke situatie overeenkomt met hetgeen u aan het UWV rapporteert en dus ook wat het pensioenfonds StiPP aanhoudt. U voorkomt hiermee dat uw payroll-werknemers onterecht worden aangemeld bij StiPP.

Heeft u nog vragen?

Neem dan direct contact op met Ronald van Baardwijk via ronald@felixxgroep.nl. U kunt hem ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Hij is u graag van dienst.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder