Overgangsperiode nieuwe Arbowet eindigt op 1 juli 2018

Overgangsperiode nieuwe Arbowet eindigt op 1 juli 2018

Bent u er al helemaal klaar voor?

Als werkgever heeft u een jaar de tijd gekregen om de preventie en de arbozorg in uw onderneming goed te regelen. Een en ander conform de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht is geworden. Omdat we nog slechts enkele maanden van 1 juli 2018 verwijderd zijn is het belangrijk om te kijken of u inmiddels voldoet aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wijzigingen in de Arbowet.

Nieuwe-arbowet-1080x609

Voorkom boetes

Na de eerder genoemde datum van 1 juli 2018 zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid toezien op de naleving hiervan. Voorkom onnodige boetes door op tijd te controleren of u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

De Arbowet vraagt op drie vlakken uw aandacht

Er zijn drie gebieden waarover alle verplichtingen zich verdelen:

 • Basiscontract: Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers.
 • Bedrijfsarts: Preventie staat centraal in de nieuwe Arbowet en de bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.
 • Preventiemedewerker: Elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers dient een preventiemedewerker aan te wijzen. Deze dient naast de ‘gewone’ functie ook ongevallen en verzuim helpen te voorkomen.

Kunt u alle vragen met ‘JA’ beantwoorden?

Wanneer het antwoord op alle onderstaande vragen een volmondig ‘JA’ is dan bent u klaar en voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de wijzigingen uit de Arbowet.

Basiscontract:

 • Heeft u al een Basiscontract afgesloten?
 • Staat in het Basiscontract beschreven bij welke taken u zich laat ondersteunen?
 • Is er vastgelegd hoe de Arbodienstverlener omgaat met privacygevoelige gegevens?
 • Is het duidelijk hoe uw medewerkers toegang hebben tot de bedrijfsarts?
 • Is de klachtenprocedure van de Arbodienstverlener u bekend?
 • Is het duidelijk hoe uw medewerkers een second opinion kunnen aanvragen bij de bedrijfsarts?
 • Is het u bekend dat de bedrijfsarts verplicht is om beroepsziekten te melden?

Bedrijfsarts:

 • Wijst u uw medewerkers al actief op het spreekuur van de bedrijfsarts?
 • Heeft de bedrijfsarts vrij toegang tot uw werkplekken wanneer dit nodig is?
 • Biedt u de preventiemedewerker voldoende mogelijkheden tot samenwerking met de bedrijfsarts?

Preventiemedewerker:

 • Heeft u een duidelijke beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerkers opgesteld?
 • Heeft uw personeelsvertegenwoordiging of OR hiermee ingestemd?
 • Heeft u uw preventiemedewerker bij alle medewerkers bekend gemaakt?

Wanneer u toch nog op één of meerdere vragen “nee” heeft geantwoord

Wanneer u één of meerdere vragen met ‘NEE” heeft moeten beantwoorden dan heeft u nog iets te doen vóór 1 juli. Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Tags:

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder