Oproepkrachten ook aanmelden bij de arbodienst?

Oproepkrachten ook aanmelden bij de arbodienst?

Moeten oproepkrachten ook aangemeld worden bij de arbodienst?

Sommige oproepkrachten werken wekelijks voor hun opdrachtgever, maar er zijn ook oproepkrachten die bijvoorbeeld zes weken achter elkaar werken en dan drie maanden niet. En hoe zit het met de oproepkrachten die gedurende het seizoen zes maanden werken en daarna een aantal maanden niet. Hoe gaat u hier mee om?

Wijzigingen-dienstverlening

Wat voor soort oproepovereenkomsten zijn er eigenlijk?

Hieronder volgt een rijtje met oproepovereenkomsten.

De Voorovereenkomst: Dit is een oproepovereenkomst, waarbij er pas een arbeidsovereenkomst ontstaat op het moment dat de werknemer daadwerkelijk wordt opgeroepen. Als werkgever bent u niet verplicht de werknemer op te roepen als u werk heeft, maar de werknemer hoeft ook geen gevolg te geven aan de oproep. U betaalt alleen de uren die de werknemer werkt.

Nulurencontract: Dit is een contract waarbij u als werkgever verplicht bent de werknemer op te roepen als u werk heeft en de werknemer is verplicht om aan de oproep gevolg te geven en te komen werken. Bij elke oproep heeft de werknemer recht op een minimale uitbetaling van drie uur loon, ook als hij minder heeft gewerkt. Na drie maanden kan de werknemer, wanneer hij standaard een bepaald aantal uren heeft gewerkt een beroep doen op rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang houdt in dat een oproepkracht bij ziekte recht kan hebben op een loondoorbetalingsverplichting over de gemiddelde arbeidsduur van de voorafgaande drie maanden.

Min-maxcontract: In dit contract wordt met werknemer een vaste afspraak gemaakt om binnen een bepaalde periode een minimaal aantal uren te werken. Over deze uren moet u als werkgever in ieder geval loon doorbetalen, ook als de werknemer niet wordt opgeroepen. Ook wordt in dit contract een maximum aantal uren afgesproken en voor die uren moet de werknemer zich beschikbaar stellen voor werk. Bij deze vorm van een oproep-overeenkomst kan de werknemer aanspraak maken op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Zowel in dit contract als in die van het nulurencontract kan worden afgesproken dat de werkgever alleen loon hoeft te betalen over de daadwerkelijk gewerkte uren.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: De oproepkracht heeft net zoals andere werknemers bij ziekte recht op loondoorbetaling van tenminste 70% van het afgesproken loon. Als de werknemer ziek wordt dan ontvangt deze alleen loondoorbetaling voor de duur van de oproep. Alleen bij een min/max contract is dit iets anders. De werknemer krijgt dan ook loon doorbetaald over de garantie-uren.

Arbodienst

Moet u nu een oproepkracht aanmelden bij de arbodienst? JA! een oproepkracht is een werknemer in de zin van de Wet.  Om ook de rechten van oproepkrachten te beschermen die niet een structurele arbeidsduur hebben moeten deze ook bij de arbodienst aangemeld zijn. Ook als een oproepkracht niet meer bij u als werkgever in dienst is ,en er blijkt dat u als werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, dan kan het  UWV de schade daarvan op u als werkgever verhalen. Leg daarom uw gemaakte afspraken goed vast.

Wilt u geholpen worden bij het vastleggen van de gemaakte afspraken?

Neem dan vrijblijvend direct contact op met ondergetekende. Mail naar pien@felixxgroep.nl.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder