Online maatwerk in pensioencommunicatie bewijst zich in de praktijk

Online maatwerk in pensioencommunicatie bewijst zich in de praktijk

Door online maatwerk meer inzicht en duidelijkheid over het pensioen.

November 2018 introduceerden wij een nieuwe dienstverlening: ‘Maatwerk in pensioencommunicatie’. Via een speciaal ingericht online portal waarop de medewerkers alle antwoorden kunnen vinden op vragen die zij hebben over hun persoonlijke financiële situatie op de lange termijn.

Maatwerk-in-pensioen

Werking in het kort

Om dit mogelijk te maken richten wij per opdrachtgever een maatwerk online omgeving in. Vervolgens geven wij een presentatie aan het personeel over het gebruik van het portaal en eventueel uitleg over de pensioenregeling. Het grote voordeel hiervan is dat de HR-afdeling enorm ontlast wordt terwijl het personeel goed geïnformeerd is over de persoonlijke situatie. Een unieke invulling van de zorgplicht door u als werkgever.

De aanpak bewijst zich in de praktijk

Om te kijken hoe deze nieuwe dienstverlening in de praktijk uitpakt hebben wij een onderzoek uit laten voeren onder de deelnemers. Op basis van 175 voormetingen en 95 nametingen kunnen wij concluderen dat de aanpak succesvol genoemd mag worden.

Uitkomsten onder elkaar

Hieronder zetten wij de belangrijkste uitkomsten onder elkaar:

Weet-je-wat-je-krijgt-1080x502
Weet je hoeveel geld je partner ontvangt als je overlijdt?

Voor de inzet van het platform gaf 37% aan dit te weten. Na het inzetten van onze maatwerkoplossing was dit 83%.

Weet je hoeveel geld je ontvangt als je ziek wordt?

Slecht 18% van de vooraf bevraagden gaf aan dit te weten. Na het inzetten van onze maatwerkoplossing was dit 80%, dus een forse stijging.

Heb-je-voldende-inzicht-1080x601
Vind je pensioen ingewikkeld?

Op deze vraag konden de deelnemers de moeilijkheid een cijfer geven. Op dit punt is de uitkomst dat de ervaren moeilijkheid met 26% afneemt. Men vindt het dus klaarblijkelijk minder ingewikkeld na inzet van de maatwerkoplossing.

Kun je makkelijk informatie vinden over je pensioen?

De nameting laat hier een stijging van 37% zien. De medewerkers van de betreffende relaties kunnen veel makkelijker informatie over hun pensioen vinden.

Heb je voldoende inzicht in je pensioen?

Na onze presentatie en de inzet van het platform blijkt dat het gevoel van inzicht met 43% gestegen is.

Hoe-wil-je-geinformeerd-worden-1080x647
Aansluiting bij huidige informatiebehoefte medewerkers

Uiteraard zijn de deelnemers ook bevraagd op de manier waarop geïnformeerd willen worden. De uitkomst hiervan is voor ons een mooie bevestiging dat u als werkgever met behulp van onze aanpak aansluiting vindt bij de huidige informatiebehoefte van uw personeel.

Ook een uitkomst voor uw bedrijf?

Het personeel van de deelnemende bedrijven is beter bekend met de pensioenregeling en hebben meer waardering gekregen voor de pensioenregeling. Volgens de nameting steeg de waardering met 37%! In aanmerking nemend dat dit slechts een momentopname is en dat de HR-afdelingen na introductie met het platform blijven werken, kijken wij nu al uit naar een volgende meting!

Waardering-1080x525

U kunt online een demo-omgeving bekijken of een afspraak maken voor een demonstratie bij u op kantoor. Dit kunt u in gang zetten via de pagina: ‘Maatwerk in pensioencommunicatie’.

Heeft u advies nodig?

Als u advies nodig heeft of als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00 of info@felixxgroep.nl.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder