Ondernemingsraad, advies op maat

Ondernemingsraad, advies op maat

Ondernemingsraadadvies

Felixx.® groep werkt graag samen met specialisten op vakgebieden die in het verlengde liggen van de eigen dienstverlening. In de afgelopen jaren heeft de Felixx.® groep, voor meerdere relaties, prettig samengewerkt met Maurits de Ruiter van Eques Consult. Reden genoeg om hem een keer aan het woord te laten over het raakvlak met onze dienstverlening: ondernemingsraadsadvies. Speciaal voor uw ondernemingsraad.

Maurits_de_Ruiter-1080x675

Eques Consult

Eques Consult is al sinds 1991 actief met het adviseren van ondernemingsraden en directies. De naam van het bedrijf is ontleend aan die van Maurits de Ruiter zelf. Het is namelijk het Latijnse woord voor ruiter en wordt ook in het Latijn gebruikt om het schaakstuk paard aan te duiden. Een paardensprong gaat per definitie buiten de gebaande paden en dit geldt ook voor de adviezen van Eques Consult. Op basis van de soms verrassende adviezen kunnen OR’en hun directie helpen om nog betere beslissingen te nemen en uit te voeren.

Nog veel te doen in OR land

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een eigen ondernemingsraad te hebben. De omvang en samenstelling hiervan kan per bedrijf verschillen. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd. Er zijn op dit moment ongeveer 11.000 ondernemingsraden in Nederland en er zijn behoorlijke niveauverschillen in de mate waarop ze georganiseerd zijn. In de praktijk wordt dit pas bij bedrijven vanaf 70 medewerkers structureel geregeld. Aldus Maurits de Ruiter.

Een OR verbetert de kwaliteit van directiebeslissingen

Bedrijven die het punt bereiken dat ze serieus werk moeten gaan maken van een ondernemingsraad zien hier vaak als een berg tegenop. Dat is jammer want het nut van een OR is vaak groter dan je zou denken. Niet alleen kan een OR een geweldig klankbord zijn bij het toetsen van beslissingen maar helpt een directie ook om structureler met het bedrijfsbeleid om te gaan. De ondernemingsraad heeft bij bepaalde typen van beleid, voornamelijk wanneer deze direct de werknemers en hun rechten betreffen, het recht een rol te spelen in de besluitvorming. Dit recht komt met name tot uitdrukking in de volgende vier rechten:

 • Overlegrecht
 • Instemmingsrecht
 • Adviesrecht
 • Initiatiefrecht

Ook heeft de ondernemingsraad het recht een adviseur in te schakelen. Voor dit laatste heeft Eques Consult al bij meer dan 100 ondernemingsraden en 20 directies advies mogen uitbrengen.

Levenslang vormbehoud

Voor Eques Consult staat bij begeleiding en advies een gezonde organisatie centraal als onderdeel van goed werkgeverschap. Een bedrijf dient in te zetten op vormbehoud van de werknemers tot aan hun pensioen. Een ondernemingsraad dient dit uiteraard ook te begrijpen. Alleen fysiek en geestelijk fitte werknemers zijn duurzaam inzetbaar voor de organisatie. Niet vreemd daarom dat Maurits de Ruiter zelf een fervent hardloper is (in 2008 nog eerste op de 10km bij de Gooise Run).

Starten met een OR

In adviestrajecten die wij aangaan komen onder andere de volgende thema’s aan de orde:

 • het definiëren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de OR;
 • het organiseren van de communicatie met de achterban;
 • het vaststellen van het ARBO/verzuim en re-integratiebeleid;
 • het vastleggen van de arbeidsvoorwaarden.

Directies van koudwatervrees afhelpen

Naast het adviseren van bestaande OR’en ziet Eques er een uitdaging in om juist de directie van ondernemingen die nog geen OR hebben te helpen bij de opzet hiervan. ‘Waar bent u bang voor bij het starten van een OR? ‘ is vaak de vraag die wij als eerste stellen. De tegenwerpingen die wij het meest horen duiden bijna altijd op koudwatervrees. Dat is jammer en in de praktijk is dit nergens voor nodig. Wij laten deze directies snel de stap van de ‘WOR’ naar de ‘POR’ maken, waarbij de W staat voor wet en P voor praktijk. Just do it!

Over de samenwerking met de Felixx.® groep

Op het vlak van instemmingsrecht bij personele regelingen komen er regelmatig vraagstukken op tafel met betrekking tot pensioen of andere personeelsregelingen. Denk hierbij o.a. aan:

 • regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
 • een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
 • een belonings- en waarderingssysteem;
 • een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-ïntegratiebeleid;
 • een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid.

Toen Eques voor een relatie op zoek was naar expertise over deze onderwerpen kwamen wij via Borgert Tegel in contact met de Felixx.® groep. Sindsdien verwijzen wij regelmatig relaties door. Wij zijn in die gevallen de ‘doorverwijzende huisarts’. Vice versa verwijst Felixx.® naar ons voor OR advies en begeleiding.

Vragen over ondernemingsraadadvies?

Maurits helpt u graag verder met ondernemingsraad vraagstukken. Bel gerust (06 149 33 635) of stuur een bericht of neem contact op met de Felixx.® groep.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder