Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023

Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023

Steeds meer werknemers werken gedeeltelijk thuis. Voor deze thuiswerkdagen kunt u uw werknemer een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2,00 betalen. Doordat er sprake is van een hoge inflatie, voldoet deze vergoeding niet meer. Het Nibud heeft berekend dat de kosten voor een thuiswerkdag zijn gestegen naar 3,05 per dag en stelt dit als onbelaste thuiswerkvergoeding voor. Het Ministerie van Financiën verhoogt de vergoeding echter naar  2,13 per dag. In dit artikel leest u hier meer over.

Het Nibud

Eerder berekende het Nibud de extra kosten die werknemers maken doordat zij thuiswerken. Hierbij gaat het vooral om de kosten voor energieverbruik, koffie, thee en toiletpapier. Wanneer uw werknemer op kantoor werkt, neemt u deze kosten voor uw rekening. Om deze reden is de mogelijkheid tot het uitkeren van een onbelaste thuiswerkvergoeding opgezet.

Gemiddelde thuiswerkkosten

In juli 2021 heeft het Nibud de thuiswerkkosten berekend en kwam toen uit op  2,00 per dag. Door de hoge inflatie heeft het Nibud de kosten opnieuw berekend.  Nu komt het Nibud uit op 3,05 per dag. Deze stijging heeft te maken met de gestegen energieprijzen. Hierdoor is thuiswerken duurder geworden.

Inflatie en de onbelaste thuiswerkvergoeding

Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven alleen te kijken naar de inflatiecorrectie op de huidige thuiswerkvergoeding. Dit wordt gedaan op basis van de tabelcorrectiefactor. Deze is vastgelegd in de wet.

Op 1 januari 2023 wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding geïndexeerd. Hoogstwaarschijnlijk komt de tabelcorrectiefactor uit op 1,063. Dit betekent dat de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar  2,13 per dag. Een groot verschil met 3,05 per dag.

Vastleggen van de onbelaste thuiswerkvergoeding

Wij adviseren u om de afspraken met uw werknemers met betrekking tot de thuiswerkvergoeding contractueel vast te leggen. Dit kan door middel van een addendum op de arbeidsovereenkomst. Wij helpen u graag met het opstellen van een thuiswerkovereenkomst. Neem hiervoor contact op via info@felixxgroep.nl of via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder