Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog?

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog?

Naar aanleiding van een debat op 23 maart 2022 heeft Staatsecretaris Van Rijn beloofd om te onderzoeken of de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 juli 2022 kan worden verhoogd. Het gaat om een verhoging van  0,19 naar  0,23. In dit artikel leest u hier meer over.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Coalitieakkoord

De verhoging van de reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 is al opgenomen in het Coalitieakkoord. In dit Coalitieakkoord is niet aangegeven in hoeverre de reiskosten worden verhoogd. Als gevolg van de verhoging van de brandstofprijzen heeft de Tweede Kamer gevraagd of de onbelaste reiskostenvergoeding eerder kan worden verhoogd. De Tweede Kamer geeft er de voorkeur aan om deze dit jaar al te verhogen.

Eerdere afspraken over de onbelaste reiskostenvergoeding

In eerdere Kamervragen gaf de bewindsman aan dat, om uitvoeringstechnische redenen, de reiskostenvergoeding dit jaar niet kan worden verhoogd. Nu wordt er toch onderzocht of de onbelaste reiskostenvergoeding kan worden verhoogd naar  0,23 per kilometer. Van Rijn geeft hierbij aan dat de extra kosten wel gecompenseerd moeten worden.

Andere maatregelen

Om werknemers tegemoet te komen, heeft het kabinet per 1 april 2022 de accijnzen voor benzine, diesel en LPG/LNG tot en met 31 december 2022 verlaagd. Het gaat om 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter.

In Nederland is het niet mogelijk om de accijnzen volledig af te schaffen. Nederland is namelijk gebonden aan de minimumtarieven van de Europese Unie. De stijgende benzineprijzen hebben grote gevolgen voor de koopkracht.

Naast de brandstofaccijnzen wil het kabinet ook de btw op de energierekeningen verlagen. Deze verlaging zal waarschijnlijk op 1 juli ingaan en zal gelden voor zes maanden.

Vastleggen van de onbelaste reiskostenvergoeding

Wij adviseren u om de afspraken met uw werknemers met betrekking tot de reiskostenvergoeding contractueel vast te leggen. Dit kan door middel van een addendum op de arbeidsovereenkomst. Wij helpen u graag met het opstellen van een thuiswerkovereenkomst. Neem hiervoor contact op via info@felixxgroep.nl of via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder