Normpremie voor payrollwerknemers in 2022

Normpremie voor payrollwerknemers in 2022

Payrollwerknemers hebben sinds 1 januari 2021 recht op een adequate pensioenregeling (artikel: Bent u klaar voor de adequate pensioenregeling). De werkgeversbijdrage van deze adequate pensioenregeling is gebaseerd op een vast percentage van de pensioengrondslag. Deze normpremie wordt jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekend gemaakt en is voor 2022 vastgesteld op 15,8%.

Normpremie voor payrollwerknemers

Payroll pensioenregeling vóór 2021

De afgelopen twee jaar is er aardig wat veranderd in de pensioenregeling voor payrollwerknemers. Zo vielen in 2020 de payrollwerknemers onder de verplichtstelling van het pensioenfonds StiPP, terwijl het sinds 1 januari 2021 het niet meer mogelijk is om deze deelname voort te zetten.

De adequate pensioenregeling

Op basis van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en door bovenstaande verandering moeten alle payrollwerkgevers een adequate pensioenregeling aan hun payrollwerknemers aanbieden. Dit kan op twee manieren:

  • De payrollwerknemer neemt deel aan een pensioenregeling die identiek is aan de pensioenregeling van de inlener.
  • De payrollwerknemer krijgt een adequate pensioenregeling die voldoet aan de gestelde eisen.

Eén van de voorwaarden is dat de werkgeverspremie gelijk is aan de normpremie die gebaseerd is op een vast percentage van de pensioengrondslag. De normpremie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. In 2021 was de normpremie voor payrollwerknemers 14,5% en voor 2022 is deze vastgesteld op 15,8%.

Verschil in premie

De premie voor de adequate pensioenregeling ligt een stuk hoger dan die van de pensioenregeling bij StiPP. Dit verschil gaat in de toekomst alleen maar meer toenemen. Onderstaand voorbeeld laat dat duidelijk zien.

Voorbeeld:
Een werknemer werkt op jaarbasis 1.560 uur en verdient daarmee 26.520,00.

De pensioenpremie voor de Basisregeling van StiPP zou in 2021 zijn:

Werkgever2,6% * 26.520,00 = 690,00 per jaar
WerknemerNihil

 

De pensioenpremie voor de Plusregeling van StiPP zou in 2021 zijn:

Werkgever8,0% * ( 26.520,00 – 10.936,00) = 1.247,00 per jaar
Werknemer4,0% * ( 26.520,00 – 10.936,00) = 623,00 per jaar

 

De pensioenpremie voor de adequate pensioenregeling in 2021 bedraagt:

Werkgever14,5% * ( 26.520,00 – 10.908,00) = 2.467,00 per jaar
WerknemerNihil

 

De pensioenpremie voor de adequate pensioenregeling in 2022 wordt:

Werkgever15,8% * ( 26.560,00 – 10.908,00) = 2.473,00 per jaar
WerknemerNihil
Normpremie pensioenlasten

De kenmerken van de adequate pensioenregeling

Zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding kent de normpremie voor payrollwerknemers geen eigen pensioenbijdrage voor de werknemer. Dit betekent dat 100% van de kosten voor rekening van de werkgever komen. Daarnaast stegen de kosten in 2021 en stijgen de kosten in 2022. Met welke stijging u te maken krijgt, is afhankelijk van de pensioenregeling die u met uw werknemers heeft afgesproken:

  • Zou uw werknemer in 2021 normaal gesproken in de basisregeling van StiPP zitten? Dan krijgt u te maken met een premiestijging van 229%. In 2021 is de basispremie van StiPP namelijk 689,00. De adequate pensioenpremie voor 2021 ligt op 2.269,00.
  • Zou uw werknemer in 2021 normaal gesproken in de plusregeling van StiPP zitten? Dan krijgt u te maken met een premiestijging van 158%. In 2021 is de pensioenpremie voor de werkgever 878,00. De adequate pensioenpremie voor 2021 ligt op 2.269,00.
  • Heeft uw werknemer een adequate pensioenregeling in 2021? Dan krijgt u door de aanpassing van de normpremie te maken met een premiestijging van nog eens 9%. In 2021 is de normpremie  2.269,00. Deze wordt voor 2022 2.473,00.

Gevolgen van een stijgende normpremie voor payrollwerknemers

De stijging van de normpremie voor 2022 zal in ieder geval effect hebben op de kostprijs van uw payrollwerknemer voor 2022. De kostprijs zal ten gevolgen van de stijging toenemen. Ook dient u begin 2022 te toetsen of uw payrollwerknemers nog voldoen aan de voorwaarden van de adequate pensioenregeling.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de normpremie of heeft u hulp nodig bij het toetsen van de voorwaarden van de adequate pensioenregeling? Neem dan contact op via info@felixxgroep.nl of via 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder