Nieuwe arbowet

Nieuwe arbowet

Nieuwe Arbowet sinds 1 juli 2017 van kracht

Op 1 juli 2017 is er een nieuwe Arbowet van kracht geworden. Het doel van de nieuwe wet is om werkgevers en werknemers bewuster te maken en meer te betrekken bij het arbobeleid. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan van de onderneming.

Nieuwe_ARBOWET

U heeft één jaar de tijd

Als werkgever heeft u een jaar de tijd om de preventie en de arbozorg in uw onderneming goed te regelen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om het u makkelijker te maken een duidelijk Zes stappenplan Arbozorg opgesteld (klik op de afbeelding voor een vergroting).

Stappenplan_Arbozorg

Stap 1: Werknemers betrekken: Stel een groep werknemers samen die u betrekt bij het vormgeven van de arbozorg of vraag wanneer u een klein bedrijf heeft minimaal één medewerker u op dit punt te ondersteunen.

Stap 2: Arbozorg in kaart brengen: Inventariseer vervolgens wat er al aan arbozorg is, waar u als werkgever met de organisatie naar toe wil en wat de doelstellingen zijn omtrent gezondheid en verzuim. Voldoet uw huidige contract nog of moet u een nieuw contract afsluiten en voor hoe lang?

Stap 3: Stel eisen aan het arbocontract: De eisen die u samen met de betrokken medewerkers stelt aan de arbozorg stelt legt u vast in een arbocontract. Deze komen boven op de wettelijke voorwaarden die

Stap 4: Arbodienstverlener(s) kiezen: Wanneer er een nieuw arbocontract tot stand is gekomen dan kan het zijn dat er ook een nieuwe arbodienst gekozen moet worden. U neemt als werkgever hierover het uiteindelijke besluit maar uw medezeggenschapsorgaan moet er wel eerst mee instemmen.

Stap 5: Communicatie van de arbozorg: U dient er voor te zorgen dat de hele organisatie op de hoogte is hoe de arbozorg geregeld is.

Stap 6: Evalueren van de arbozorg: Evalueer continu met intern en extern betrokkenen en probeer op basis van de inzichten die dit brengt de arbozorg steeds te verbeteren.

Bekijk de video Stappenplan Arbozorg van de Rijksoverheid

Laat ons u helpen

De meeste werkgevers zouden niets liever willen dan het bovenstaande tot in de puntjes te willen regelen voor hun medewerkers omdat ze weten wat het effect is op omzet, verzuim en verloop. Het ontbreekt ze echter vaak aan focus en tijd om dit goed te doen en qua omvang is hun organisatie te klein om er iemand fulltime mee bezig te laten zijn. Neem contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder