Nieuw hoofdlijnenakkoord: wat betekent dat voor uw salarisadministratie?

Nieuw hoofdlijnenakkoord: wat betekent dat voor uw salarisadministratie?

De politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een doorbraak bereikt met een nieuw hoofdlijnenakkoord. Dit akkoord brengt veranderingen voor de samenleving en de salarisadministratie van bedrijven met zich mee. Werkgevers moeten zich voorbereiden op een aantal belangrijke wijzigingen. Zo wordt de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) verhoogd en worden de eisen voor kennismigranten aangescherpt. Deze veranderingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de financiële en operationele processen binnen organisaties. Het is daarom van essentieel belang dat werkgevers tijdig op de hoogte zijn en passende maatregelen nemen. 

Meer zekerheid op de arbeidsmarkt 

De partijen streven naar meer zekerheid op de arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor zelfstandigen (zzp’ers) en de uitzendsector. Het zelfstandigenbeleid wordt verder uitgewerkt en de regulering van de uitzendsector wordt aangescherpt. De behandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) wordt voortgezet om duidelijkheid te scheppen over arbeidsrelaties. 

Verbeteringen in sociale zekerheid en fiscale regelingen 

Het akkoord belooft stapsgewijze verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en toeslagen. Hiervan zijn de details nog niet volledig uitgewerkt. Er wordt wetgeving voorbereid om het toeslagen- en belastingstelsel te hervormen, wat kan leiden tot een betere afstemming van werken en lonen. 

Koopkracht en lastenverlichting voor middeninkomens 

Om de koopkracht te vergroten en de lasten voor middeninkomens te verlichten, wordt er een derde belastingschijf toegevoegd in de loon- en inkomstenbelasting. Dit moet ervoor zorgen dat werken meer loont voor een groter deel van de bevolking. 

Compensatie voor werkgevers 

Werkgevers worden deels gecompenseerd door een verlaging van het eigen risico via de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Dit betekent dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) automatisch zal stijgen. De verhoging van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) per 2026 met 0,1 procentpunt moet daarnaast 245 miljoen aan extra inkomsten opleveren. 

Geen extra verhoging minimumloon 

De extra verhoging van 1,2% van het wettelijke minimumloon, die gepland stond voor 1 juli 2024, gaat niet door. De middelen die hierdoor vrijkomen worden gebruikt om enkele voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord te financieren. 

Strengere eisen voor kennismigranten 

De rechtse coalitie heeft ook plannen voor arbeidsmigratie. Zo worden de fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling mogelijk versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met de versobering van de 30%-regeling. Verder worden de kwalificatie-eisen voor de kennismigrantenregeling aangescherpt en verhoogd, wat gevolgen kan hebben voor bedrijven die afhankelijk zijn van hoogopgeleide migranten. 

Heeft u vragen?

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.