Mag ik mijn werknemer ontslaan voor schelden op de werkvloer?

Mag ik mijn werknemer ontslaan voor schelden op de werkvloer?

Stelt u zich eens voor… Uw werknemer is geïrriteerd en wordt boos. Vervolgens scheldt hij een collega uit. Mag u deze werknemer dan ontstaan wegens schelden op de werkvloer? Recent heeft de Rechtbank Overijssel hier een uitspraak over gedaan. In dit artikel leest u hier meer over.

schelden op de werkvloer

Wanneer mag u iemand ontslaan?

Als werkgever mag u een werknemer niet zomaar ontslaan. U moet hiervoor een goede reden hebben. U mag een werknemer ontslaan als er sprake is van één of meer van onderstaande situaties:

  • U stopt met uw onderneming waardoor uw werknemer niet meer kan blijven werken.
  • Als uw werknemer meer dan twee jaar ziek is. Uw werknemer zal niet binnen 26 weken zijn hersteld. Hierdoor kan hij of zij geen werkzaamheden of aangepast werk verrichten.
  • Uw werknemer is te veel afwezig door ziekte. Hierbij is bovenstaande regel van toepassing.
  • Verwijtbaar handelen of nalaten door uw werknemer.
  • Als uw werknemer een bezwaar heeft op zijn werkzaamheden wegens religieuze, morele of ethische overwegingen. Daarbij moet u kunnen aantonen dat uw werknemer de werkzaamheden niet in aangepaste vorm kan verrichten.
  • Als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.
  • In het geval van omstandigheden die zodanig zijn dat u de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs niet kunt voortzetten.

Wat was de situatie in de Rechtbank?

Een werknemer van een bedrijf had aangegeven dat hij last had van spanningsklachten. Deze klachten zijn ontstaan doordat de werknemer een te hoge werkdruk ervaarde. Om hiermee om te kunnen gaan, besloot hij afspraken in zijn agenda te blokkeren. Dit had hij niet met zijn leidinggevende besproken. Toen de leidinggevende erachter kwam, verweet zij hem van fraude. De werknemer werd woedend en schold vervolgens een collega uit.

De werknemer was al vaker agressief geworden en daarom vond de werkgever dit voorval dan ook een goede reden om de werknemer op non-actief te stellen. De werknemer meldde zich uiteindelijk ziek wegens een burn-out. Dit was de aanleiding om de werknemer op staande voet te ontslaan.

Conclusie

De rechter concludeerde dat de werknemer niet ontslagen had mogen worden. De woede-uitbarsting had namelijk te maken met de hoge werkdruk. De Rechtbank oordeelde dat het bedrijf hiervan op de hoogte was, maar hier niets aan heeft gedaan. Ook was de werknemer vanaf 2006 in dienst. Het ontslag zou voor hem verstrekkende gevolgen hebben. Het ontslag was dus onterecht. Ook oordeelde de rechter dat de werkgever aan de werknemer een schadevergoeding van 50.000,00 moest betalen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder