Mag ik een werknemer ontslaan nadat deze heeft gelogen over een diploma?

Mag ik een werknemer ontslaan nadat deze heeft gelogen over een diploma?

Als werkgever is het cruciaal om te kunnen vertrouwen op de kwalificaties en ervaring van haar werknemers. Maar wat als een werknemer liegt over essentiële documenten, zoals diploma’s? Recentelijk heeft de rechtbank Rotterdam hier een uitspraak over gedaan. In dit artikel leest u hier meer over.

Ontslag

Wat was de situatie

Een werkneemster solliciteert enthousiast naar de functie van assistent zorgkundige bij een zorginstelling.

Voor deze functie was een MBO-diploma in een zorg gerelateerde richting vereist. De werkgever besluit haar aan te nemen voor de positie, maar al snel ontstaan er problemen. De werkgever vraagt herhaaldelijk om bewijs van haar voltooide opleiding, maar de werkneemster blijft in gebreke met het tonen van haar diploma. Na het zoveelste excuus  ziet de werkgever geen andere optie dan haar op staande voet te ontslaan

In de rechtbank

De rechter heeft vastgesteld dat het ontslag op staande voet geldig is. De werkneemster is gestart met een Mbo-opleiding verpleegkunde, maar heeft nooit een diploma behaald. Dit heeft zij verzwegen tijdens de sollicitatie en na haar aanstelling. Ook blijkt dat de werkervaring op haar cv niet klopt met de werkelijkheid. Door deze bewuste misleiding kon de werkgever niet objectief beoordelen of zij geschikt was voor de functie.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst direct beëindigd, zonder opzegtermijn, en vereist geen toestemming van de kantonrechter. Een werknemer kan alleen op staande voet worden ontslagen als er sprake is van een ernstige reden.

Voorbeelden van ernstige redenen zijn:

  • Diefstal
  • Grove belediging
  • Fraude
  • Mishandeling
  • Werkweigering

Indien er twijfel bestaat over de ernstige reden voor ontslag, is het toegestaan onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld als er onzekerheid is over betrokkenheid bij diefstal en dit verder moet worden onderzocht. Het onderzoek dient echter snel te gebeuren. Gedurende het onderzoek kan de werknemer worden geschorst (op non-actief worden gesteld).

Als de werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, heeft deze het recht dit aan te vechten bij de kantonrechter. Wanneer de kantonrechter het ontslag op staande voet als rechtsgeldig beoordeelt, heeft de werknemer waarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering.

Beroep op bedrog

Bij een beroep op bedrog is het doel dat de ene partij opzettelijk de andere partij (het slachtoffer) misleidt door middel van een onjuiste voorstelling van zaken, waardoor het slachtoffer een overeenkomst sluit die deze bij een juiste voorstelling van zaken niet zou hebben gesloten.

Bij bedrog kan de overeenkomst of de rechtshandeling buiten rechte worden vernietigd. De bedrogen partij kan de rechter verzoeken om de overeenkomst te vernietigen. Wanneer de overeenkomst wordt vernietigd, wordt de rechtshandeling geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Het is alsof de overeenkomst nooit heeft bestaan. Na vernietiging ontstaat een soort verplichting tot terugkeer naar de oorspronkelijke situatie, waarbij beide partijen alle ontvangen of geleverde zaken moeten teruggeven.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, bedrog op de werkvloer of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of bel ons op 085-083 10 00.

Tags:

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder