Mag ik een negatief verlofsaldo verrekenen met het loon van mijn werknemer?

Mag ik een negatief verlofsaldo verrekenen met het loon van mijn werknemer?

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Noord Holland geoordeeld dat een werkgever niet gerechtigd is om te veel genoten verlofdagen van een werknemer in mindering te brengen op diens eindafrekening. De zaak ging om een werknemer van wie het verlofsaldo negatief was geworden. De werknemer had dus meer vakantiedagen opgenomen dan eigenlijk was toegestaan. De werkgever had ervoor moeten zorgen dat dit tekort niet verder zou oplopen, aldus de rechtbank. In dit artikel leest u hier meer over.

Negatief verlofsaldo

Dit was de situatie

Er ontstond een geschil over de eindafrekening nadat de werknemer op 3 oktober 2022 in dienst was getreden als financieel administrateur. Kort na de indiensttreding ging de werknemer  zes weken met vakantie naar Suriname, waarbij volgens het verlofsysteem het verlofsaldo al was overschreden. Daarna nam de werknemer nog extra vakantiedagen op.

Na afloop van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst op 2 mei 2023, verlengt de werkgever de overeenkomst met zes maanden, waarbij de werknemer wordt overgeplaatst naar de functie van administratief/operations medewerker. Kort nadat deze nieuwe overeenkomst is aangegaan, besluit de werknemer echter om het nieuwe contract op te zeggen. Dit leidt tot een geschil tussen beide partijen over de opgestelde eindafrekening.

Eén van de twistpunten is dat de werkgever de te veel genoten verlofuren heeft verrekend met het laatste maandloon. Als reactie hierop vordert de werknemer zijn achterstallige salaris bij de kantonrechter. Dit geschil werpt vragen op over de rechtmatigheid van de verrekening van verlofuren met het loon en zal moeten worden beoordeeld door de kantonrechter om tot een oplossing te komen.

Oordeel van de rechter

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever de te veel genoten verlofdagen niet mocht verrekenen met het loon van de werknemer. Dit oordeel is gebaseerd op het feit dat de werkgever op de hoogte was van het feit dat de werknemer na de vakantie in Suriname al meer verlofuren had opgenomen dan waar hij wettelijk recht op had. De rechter vindt dat de werkgever ervoor had moeten zorgen dat dit verlof niet verder zou oplopen.

In dit geval heeft de werkgever zich niet gehouden aan de zorgplicht. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de werknemer de te veel genoten verlofuren niet heeft kunnen inhalen.

Conclusie en tips

Het is  belangrijk dat u als werkgever goed in de gaten houdt of uw werknemers te veel verlof opnemen. Daarnaast dient u ze hierover te informeren opdat ze dit tekort kunnen inhalen. Ook is het verstandig om de volgende punten na te leven:

  • Neem in de arbeidsovereenkomst op dat het recht op te veel opgenomen verlofuren verrekend wordt met het (laatste) salaris van uw werknemer.
  • Zorg ervoor, in het kader van goed werkgeverschap, dat u er alles aan doet om het tekort aan verlofuren niet te laten oplopen.
  • Wil een werknemer meer verlofuren opnemen? Wijs hem dan op het opnemen van onbetaald verlof.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Maaike Hageman

Commercieel projectmedewerkster
maaike@felixxgroep.nl

Maaike heeft de studie Commerciële Economie, afstudeerrichting Sportmarketing, aan de Johan Cruyff Academy afgerond. Lees verder