Maak een pensioenplan bij scheiden

Maak een pensioenplan bij scheiden

Pensioen is bij het uit elkaar gaan vaak een onderbelicht vraagstuk

Bij een echtscheiding is pensioen vaak een onderbelicht vraagstuk. De verdeling is bij de wet geregeld waardoor de indruk ontstaat dat de scheidende partners daar niet over hoeven na te denken. En eigenlijk is dat vreemd. Naast de eigen woning is pensioen het grootste vermogen dat verdeeld moet worden.

Maak-een-pensioenplan-bij-scheiden-1080x635

Wat komt er in beeld?

Bij een scheiding moet daarom een pensioenplan opgesteld worden. Zo kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden bij de verdeling van de pensioenen. Wat er onder meer in beeld komt is:

  • Ouderdomspensioen
  • Nabestaandenpensioen
  • Partnerpensioen

1. Ouderdomspensioen

Bij de scheiding wordt het ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk is opgebouwd gelijkmatig verdeeld. Dit geldt ook voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Ongelijke pensioenopbouw: Wanneer één van de partners aanzienlijk meer pensioen heeft opgebouwd dan de ander, kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt over hoe het pensioen wordt verdeeld. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Meer hierover in onze brochure: Goed uit elkaar (zie download).

Hoe zit dat bij samenwonenden? Voor partners die uit elkaar gaan maar niet gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gaat het anders. Er is voor hen namelijk wettelijk niets geregeld voor het ouderdomspensioen.

2. Bijzonder nabestaandenpensioen

In tegenstelling tot het ouderdomspensioen heeft de scheidende partner recht op het volledig opgebouwde partnerpensioen. Dus ook het deel dat vóór het huwelijk is opgebouwd. Dit geldt ook voor een samenwonende partner die onder de pensioenregeling valt. Op basis van de pensioenwet geldt dat al na zes maanden samenwonen.

3. Partnerpensioen

Opgebouwd direct ingaand partnerpensioen: Als één van de twee partners overlijdt na het scheiden of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap, is de partner die overblijft verzekerd van een levenslang partnerpensioen.

Partnerpensioen op basis van risico: Als er in de pensioenregeling het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, vervalt het partnerpensioen op het moment van uit elkaar gaan. Dit geldt ook bij overlijden vóór de pensioendatum. De eventuele alimentatieverplichting komt door het overlijden ook te vervallen zodat de achtergebleven ex-partner met lege handen achterblijft.

Maak een pensioenplan

Uit elkaar gaan is niet makkelijk. Vaak is het een afsluiting van een hoofdstuk waarbij gevoelens de overhand kunnen spelen. Naast de verdeling van de eigendommen adviseren wij om ook na te denken over de verdeling van de pensioenen en wat daarbij aanvullend geregeld moet worden. Dit kan vervolgens samengevat worden in een pensioenplan.

Wilt u geholpen worden bij het opstellen van een pensioenplan?

Neem dan vrijblijvend direct contact op met Borgert Tegel. Mail naar borgert@felixxgroep.nl of bel 06-54340576.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder