Loonkostenvoordeel bij een no-risk polis

Loonkostenvoordeel bij een no-risk polis

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een afstand of kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen om aan het werk te komen en ook te blijven. Eén daarvan is de no-risk polis. De no-risk polis maakt het voor een werkgever aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking (handicap of ziekte) aan te nemen. Mocht een werknemer daarna (weer) ziek worden, dan kan de werkgever een financiële compensatie krijgen via de Ziektewet. Wat betekent dit eigenlijk voor uw loondoorbetalingsverplichting en inkomensverzekeringen?

No-risk polis

Voordelen van een no-risk polis

Allereerst levert een no-risk polis de werkgever voordelen op. U neemt als werkgever iemand aan met een arbeidsbeperking en de wet zegt dat dit een (financieel) voordeel moet opleveren. Vanuit de Wet Tegemoetkomingen Loondomeinen (WTL) is dit ontstaan. De loonkostenvoordeelregeling (LKV) is al van kracht sinds 1 januari 2018, maar in de praktijk blijkt dat nog steeds niet veel werkgevers hiervan gebruik maken.

Een no-risk polis geldt voor werknemers met een handicap of ziekte. U kunt hierbij denken aan een werknemer met een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering. Per situatie gelden vaak andere voorwaarden. Enkele specifieke voorbeelden:

  • Oudere werknemers met een uitkering
  • Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • Werknemers met een arbeidsbeperking
  • Arbeidsgehandicapte werknemers
  • Banenafspraak en scholing belemmerden

Onderverdeling van doelgroepen

Hoeveel u maximaal per werknemer per kalenderjaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar uw werknemer bij hoort:

Doelgroep

Vergoeding per uurVergoeding per jaarMaximaal termijn
Oudere werknemers3,056000,003 jaar
Arbeidsgehandicapte werknemers3,056000,003 jaar
Banenafspraak/scholing belemmerden 1,012000,003 jaar
Arbeidsgehandicapte werknemers3,056000,00

1 jaar

 

Loondoorbetaling

Op het moment dat een werknemer die in één van de bovengenoemde doelgroepen valt ziek wordt, betaalt u als werkgever het salaris door. De loonkosten worden gecompenseerd met een ziektewetuitkering.

Soms kunt u als werkgever niet weten dat de werknemer die u heeft aangenomen onder deze regeling valt. Een sollicitant is namelijk niet verplicht dit te melden bij de sollicitatie. Het is belangrijk om dit binnen drie maanden na indiensttreding uit te vragen bij de werknemer, zodat u als werkgever gebruik kunt maken van de voordelen. U dient namelijk binnen drie maanden bij het UWV uw loonkostenvoordeel door te geven middels een verklaring die de werknemer kan aanvragen bij het UWV of de gemeente.

Meer risico op instroom?

Verder is het nog belangrijk om te weten dat voor de werknemers die onder de no-risk polis vallen geen premie zal worden ingehouden voor de verzuimverzekering. Bij ziekte ‘telt’ deze werknemer ook niet mee voor de WGA-instroom. De WGA-premie zal in dit geval dus ook niet worden verhoogd.

Heeft u nog vragen over een no-risk polis?

De adviseurs van Felixx.® werk & inkomen helpen u hier graag bij. Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Dina Levi


dina@felixxgroep.nl

Sinds 2014 werkt Dina binnen de inkomensverzekeringen, waarvan de afgelopen vijf jaar bij een grote inkomensverzekeraar. Met de kennis... Lees verder