Loondoorbetaling bij ziekte en vakantie

Loondoorbetaling bij ziekte en vakantie

Is uw werknemer langdurig ziek? En neemt hij of zij vakantiedagen op? U bent als werkgever dan verplicht om 100% van het loon te betalen, in plaats van de 70% van het ziekengeld. Dit is voortgekomen uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Loondoorbetaling

Ziek en loon ontvangen

Als uw werknemer langdurig ziek is, ontvangt hij of zij in het eerste ziektejaar minimaal 70% van het loon. Deze 70% moet minstens gelijk zijn aan het minimumloon. Zijn er afspraken in de cao of in de arbeidsovereenkomst vastgelegd? Dan kan het voorkomen dat uw werknemer meer dan 70% van het loon dient te ontvangen.

Is uw werknemer twee jaar ziek? Dan heeft hij/zij recht op minimaal 70% van het loon. U hoeft dit niet aan te vullen tot het minimumloon.

Derde ziektejaar

Wanneer uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, hoeft u geen loon meer te betalen. Uw werknemer heeft dan recht op een WIA- of WW-uitkering. In een aantal gevallen bent u echter wel verplicht om loon door te betalen:

  • Als u niet genoeg aan de re-integratie heeft gedaan volgens het UWV, kunt u een loonsanctie krijgen. Dit houdt in dat u het loon maximaal één jaar moet doorbetalen tijdens ziekte.
  • Wanneer uw werknemer ander werk doet dan voor de ziekte. Dit wordt vastgelegd in bijvoorbeeld een nieuw contract. Er is dan sprake van een nieuwe functie waarbij uw werknemer recht heeft op het loon dat bij deze nieuwe functie hoort.
  • Uw werknemer kan ook minder uren werken dan voordat hij of zij ziek werd. Wanneer dit is vastgelegd, heeft uw werknemer recht op het loon dat bij deze nieuwe uren hoort.

De rechtszaak

Eind vorig jaar is er een uitspraak geweest in een rechtszaak over een zieke werknemer en het uitbetalen van het loon tijdens het opnemen van de vakantiedagen. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar ontving het eerste jaar dat hij ziek was 100% van het loon. Het tweede jaar kon hij weer gedeeltelijk werken. Over deze uren ontving hij 100% loon. Voor de uren dat hij ziek was ontving hij 70% van het loon. Tijdens zijn tweede ziektejaar is hij op vakantie gegaan. Hiervoor kreeg hij voor de uren dat hij ziek was 70% uitbetaald. De werknemer vond echter dat hij recht had op 100% van het loon.

Op basis van de Richtlijn 2003/88/EG heeft het hof een uitspraak gedaan. Hierbij heeft het Hof uitgesproken dat een werknemer recht heeft op 100% van het loon wanneer hij of zij vakantie opneemt tijdens ziekte.

Conclusie

Het vakantieloon is er om de werknemer tijdens zijn of haar vakantie in een vergelijkbare situatie te brengen als wanneer de werknemer aan het werk is. Daarbij wordt er rekening gehouden met de positie van werknemers die niet ziek zijn. Wanneer een zieke werknemer bijvoorbeeld minder loon ontvangt tijdens een vakantie, is de kans groot dat een zieke werknemer geen vakantieverlof opneemt. Wanneer een werknemer geen vakantie opneemt, is dat in strijd met de richtlijn.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder