Loon doorbetalen bij corona

Loon doorbetalen bij corona

Een werknemer heeft recht op loon. Ook als de werknemer geen of gedeeltelijk geen werkzaamheden kan verrichten, tenzij de oorzaak in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Wanneer is hier sprake van en wat als er sprake is van exceptionele omstandigheden, zoals oorlog, overstromingen of het coronavirus?

Loon doorbetalen

Loon doorbetalen

In het geval van onvoldoende werk, bijzondere weersomstandigheden, normale bedrijfsrisico’s of een non-actief stelling moet de werkgever het loon doorbetalen. Er zijn ook situaties dat de werkgever geen loon door moet betalen. Hierbij kunt u denken aan: te laat op het werk verschijnen, staking, werkweigering of reizen naar een oranje of rood gebied. Deze omstandigheden vallen onder het risico van de werknemer.

Loon doorbetalen bij sluiting onderneming

In het geval van buitengewone, onvoorziene bedrijfseconomische omstandigheden kan de werkgever vragen om tijdelijk af te zien van arbeidsrechtelijke aanspraken dan wel het uitstellen hiervan. De werkgever mag echter niet eenzijdig een dergelijke beslissing nemen. Arbeidsrechtelijke aanspraken kunnen aangepast worden als de werkgever en werknemer dit met elkaar overeenkomen.

Loon doorbetalen en quarantaine

Vanwege het coronavirus kan het voorkomen dat een werknemer thuis moet blijven vanwege gezondheidsklachten van de partner. Moet de werkgever het loon doorbetalen als de werknemer niet thuis kan werken? De rechter besliste: “Het feit dat de werknemer thuis in quarantaine moet, ondanks dat hij zelf niet ziek is en dus gehoor geeft aan de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen, ligt niet in de risicosfeer van de werknemer. De werkgever moet het loon doorbetalen. Eventuele wachtdagen mogen niet worden ingehouden omdat de werknemer niet ziek is”.

Corona en thuiswerken

Op basis van de Wet Flexibel Werken kan op verzoek van de werknemer de arbeidsduur, de arbeidstijd en de arbeidsplaats tijdelijk worden aangepast. Dit verzoek kan alleen worden geweigerd door de werkgever als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Door het coronavirus zijn veel werknemers thuis aan het werk. Sommige werkgevers hebben inmiddels maatregelen kunnen treffen om veilig te kunnen werken op 1,5 meter afstand. Wat als de werkgever de werknemer verzoekt om weer op het werk te verschijnen? De rechter besliste: “Het advies van de overheid om thuis te werken staat niet boven het instructierecht van de werkgever om de werknemer te verzoeken naar het werk te komen. Thuiswerken is geen recht, waardoor de werknemer dus naar het werk moet komen.

Ontslag op staande voet wegens het niet naleven van de corona regels

Het niet houden aan de corona regels is in eerste instantie geen reden om een werknemer op staande voet te ontslaan. Een waarschuwing is in dit geval meer op z’n plaats. Op het moment dat de werknemer daarna nogmaals meerdere keren de corona regels niet naleeft, kan ontslag op staande voet wellicht wel tot stand kunnen komen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder