Loket.nl koppeling toegevoegd

Loket.nl koppeling toegevoegd

Loket-nl koppeling muteert nu via Felixx.® Online naar verschillende verzekeraars

Ook de gebruikers van het salarisadministratiesysteem Loket.nl kunnen voortaan ook makkelijk met Felixx.® Online aan de slag. De technische koppeling is namelijk vanaf deze maand een feit en beide databases lopen nu synchroon.

Hoe_werkt_Felixxonline

Wie of wat is Loket.nl?

Loket.nl is een ontwikkelaar van producten en diensten die kosten besparen, tijdwinst opleveren en aantrekkelijk werkgeverschap bevorderen. Hun producten en diensten zijn erop gericht accountants, werkgevers en werknemers met elkaar te verbinden. De online applicatie voor personeel- en salarisadministratie is het kloppend hart van Loket.nl.

Werkt u al met Loket? Dan is het nu mogelijk een grote efficiency slag maken en het risico op fouten enorm te beperken door met Felixx.® online te starten.

Krijg grip op verzekerde arbeidsvoorwaarden vanuit Loket.nl

Het leeuwendeel van de data waarmee Felixx.® online werkt komt vanuit de salarisadministratie. De koppeling biedt Loket.nl-gebruikers daarom een snelle start op het moment dat ze besluiten te gaan werken met Felixx.® online. Via Felixx.® online bent u in één keer gekoppeld aan arbeidsvoorwaardenverzekeraars zoals Achmea, AEGON, Nationale Nederlanden, Zwitserleven, Delta Lloyd en de Amersfoortse.

Veel ervaring met salariskoppelingen

Misschien ten overvloede maar met Felixx.® online worden regelmatig nieuwe koppelingen tot stand gebracht. Koppelingen met de volgende salarisadministratiesoftware zijn op dit moment in ontwikkeling: Unit 4, ADP en SAP.

Reeds beschikbare koppelingen:

  • Loket.nl
  • AFAS
  • Cobra
  • Exact Globe
  • Nmbrs
  • Unit4

Wat zijn de kosten van een koppeling van Loket.nl met Felixx.® online?

Om het koppelen van uw salarisadministratie met L0ket.nl met Felixx.® online extra aantrekkelijk te maken, is de eenmalige investering op dit moment verlaagd van 749,- naar 249,- (excl. btw).

U kunt van dit gereduceerde tarief gebruik maken tot 1 juli 2017. Wilt u graag? Neem dan gerust contact met ons op.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder