Levensloopregeling omzetten in pensioenregeling

Levensloopregeling omzetten in pensioenregeling

Levensloopregeling omzetten in pensioenregeling  (fiscaal geruisloos)

De vraag of het mogelijk is om een (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling werd recent gesteld op de pensioenwebsite van de belastingdienst (Centraal Aanspreekpunt Pensioen). Het antwoord is ja maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Levensloopregeling-omzetten-naar-pensioenregeling

Had u een levensloopregeling van voor 2012?

Van 1 januari 2006 was het voor werknemers mogelijk om een deel van hun brutosalaris te sparen voor onbetaald verlof, of om eerder te stoppen met werken. Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft.

Voorwaarden voor sparen in de levensloopregeling

In de periode van 2006 tot 2012 was het voor werknemers mogelijk om aan de werkgever te vragen om per jaar een bedrag van maximaal 12% van het loon in te houden en over te maken naar:

  • een bank, als storting op een levenslooprekening;
  • een verzekeraar, als premie voor een levensloopverzekering;
  • een beleggingsinstelling, als storting voor een levenslooprecht van deelneming.

Overgangsregeling tot 1 januari 2022

Voor werknemers waarvan het levenslooptegoed op 31december 2011 een waarde had van 3000,- of meer geldt nu nog een overgangsregeling. Zij kunnen tot 1 januari 2022 blijven toevoegen aan de levensloopregeling. De overgangsregeling biedt de werknemer daarnaast ook de mogelijkheid om het opgebouwde levenslooptegoed aan te wenden voor een aanvulling op het pensioen.

Omzetting in pensioenregeling onder voorwaarden mogelijk

Op grond van artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in of krachtens Hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde grenzen blijft.

Geldig voor zowel levenslooprekeningen als levensloopverzekeringen

Dit wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort moeten blijven. Dit geldt zowel voor het saldo van een levenslooprekening als het saldo van een levensloopverzekering. Beide kunnen op deze manier worden omgezet naar een pensioenregeling.

Fiscaal geruisloos omzetten

Wilt u weten of ook u het tegoed van uw levensloopregeling fiscaal geruisloos kunt omzetten naar een pensioenregeling dan kunnen wij u daarin adviseren. De mogelijkheden verschillen namelijk per pensioenuitvoerder. Zo is het bij de meeste uitvoerders alleen mogelijk om geld uit een levensloopregeling te storten wanneer de levensloopregeling en de pensioenregeling bij dezelfde pensioenuitvoerder zijn ondergebracht.

Vraag gerust naar de mogelijkheden voor begeleiding via 035–698 27 10 of stuur een e-mail naar borgert@felixxpensioen.nl.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder