Lagere WW-premie? U heeft drie maanden langer de tijd!

Lagere WW-premie? U heeft drie maanden langer de tijd!

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever niet meer de WW-premie op basis van de sector waar de werkgever in actief is, maar wordt er gekeken naar de aard van het contract. Een werkgever heeft recht op de lagere WW-premie als hij schriftelijk het bestaan van een contract voor onbepaalde tijd kan aantonen. Dit is verder vastgelegd in de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om het contract voor onbepaalde tijd aan te tonen.

Met de nieuwe WAB hoopt de overheid ook het aanbieden van vaste contracten te stimuleren. Eén van de maatregelen is de lagere WW-premie voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd (behalve voor oproepcontracten) ten opzichte van de medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. De WW-premie voor contracten voor onbepaalde tijd (exclusief oproepcontracten) wordt 2,94% en voor contracten voor bepaalde tijd komt deze uit op 7,94%. Op dit moment wordt de WW-premie bepaald aan de hand van de sector waarin de werkgever actief is. Eerder publiceerden wij een artikel over de wijzigingen omtrent de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit artikel kunt u hier lezen.

Lagere-WW-premie

Een lagere WW-premie. Maakt u daar aanspraak op?

Er moet een getekende verklaring van de werkgever en werknemer aanwezig zijn in de salarisadministratie. Hieruit moet blijken dat het om een dienstverband voor onbepaalde tijd gaat. Dan heeft de werkgever recht op de lagere WW-premie. In eerste instantie moest dit geregeld zijn voor 1 januari 2020. Ondanks een forse mediacampagne van de overheid blijken veel werkgevers en salarisadministrateurs deze deadline niet te halen, vandaar dat deze termijn met drie maanden is verlengd tot 1 april 2020.

Hoe voldoet u aan het schriftelijkheidsvereiste?

In het eerder gepubliceerde artikel in oktober 2019 gaven wij aan dat een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voldoende is. In de praktijk zien wij vaak dat arbeidscontracten stilzwijgend, overgaan van bepaalde tijd naar een contract voor onbepaalde tijd. Daarom raden wij aan om in dit geval, óf een volledig nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te stellen, óf een addendum op te maken. In dit addendum wordt de omzetting naar onbepaalde tijd bevestigd en wordt tevens aangegeven per wanneer het contract voor onbepaalde tijd van kracht is. Vervolgens wordt het addendum door zowel werkgever als werknemer getekend. Dit addendum voegt de werkgever vervolgens toe aan de salarisadministratie.

Wat als een werkgever ook 1 april 2020 niet haalt?

In dit geval wordt met terugwerkende kracht de hogere WW-premie voor de desbetreffende werknemers in rekening gebracht. Dit wordt ook gedaan als achteraf blijkt dat er toch geen sprake is geweest van een contract voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als het contract voor onbepaalde tijd in de proeftijd wordt beëindigd door de werkgever.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze adviseurs kunnen u natuurlijk adviseren en meer uitleg geven over het bovenstaande. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen met het opstellen van contracten voor onbepaalde tijd of het opstellen van het eerdergenoemde addendum. Indien u hier behoefte aan heeft… dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen om te sparren over HR-gerelateerde zaken. Wij staan voor u klaar via 035–698 27 10 of per email ralph@felixxgroep.nl

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder