Laat uw WHK-beschikking controleren

Laat uw WHK-beschikking controleren

Onlangs heeft u een brief van de Belastingdienst met daarop het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) voor 2022 ontvangen. Het is verstandig om deze WHK-beschikking door ons te laten controleren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat één op de zeven toerekeningen in de WHK-beschikking onjuist zijn.

Werkhervattingskas beschikking

Wat is de Werkhervattingskas?

Een onderdeel van de werknemersverzekeringen is de Werkhervattingskas (WHK). Als werkgever draagt u voor de Werkhervattingskas een premie af. Op het moment dat één van uw werknemers ziek uit dienst treedt of arbeidsongeschikt raakt, worden de loonkosten de eerste 104 weken (twee jaar) vanuit deze premie betaald.

Hoe wordt de WHK-beschikking opgesteld?

Ieder jaar ontvangt u als werkgever de beschikking “Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (WHK)” van de Belastingdienst. De premiepercentages die de Belastingdienst vaststelt, worden aan de hand van de premieplichtige loonsom en het aantal zieke en arbeidsongeschikte werknemers van twee jaar daarvoor berekend. De premiepercentages voor 2022 zijn dus naar aanleiding van de informatie uit het jaar 2019 vastgesteld. De WHK-premie bestaat uit twee premiedelen:

 • Premiedeel WGA: Een premie voor werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn.
 • Premiedeel Ziektewet (ZW): Een premie voor werknemers die de eerste twee jaar arbeidsongeschikt zijn.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Ook dan ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Het premiepercentage in deze brief hoort op 0% te staan omdat u eigenrisicodrager bent.

Waarom is het verstandig om de WHK-beschikking te laten controleren?

Het vaststellen van de premiepercentages gaat niet altijd goed. Mocht u de beschikking niet controleren, dan loopt u het risico dat u een hogere premie betaalt dan dat nodig is.

Om de WHK-beschikking te controleren, dient u als werkgever bij het UWV op te vragen op basis van welke zieke en arbeidsongeschikte werknemers de premiepercentages zijn gebaseerd. Voor 2022 is het belangrijk dat u controleert of deze werknemers terecht op de lijst van het UWV staan.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WHK-beschikking schriftelijk bezwaar maken bij de Belastingdienst. Let wel op! Indien de bezwaartermijn verstreken is, neemt de Belastingdienst uw bezwaar niet meer in behandeling.

Wilt u laten controleren of uw premiepercentage voor 2022 klopt?

Vul dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen vervolgens contact met u op en gaan voor u aan de slag.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@felixxgroep.nl of via 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

WHK-beschikking 2022

  Voor- en achternaam*

  Bedrijfsnaam*

  E-mailadres*

  Upload uw WHK-beschikking 2022*

  Opmerking*

  Contact Icon

  Borgert Tegel

  Pensioenadviseur
  borgert.tegel@felixxwerkt.nl

  Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder