Kunnen werknemers verplicht worden om hun webcam te gebruiken tijdens videovergaderingen?

Kunnen werknemers verplicht worden om hun webcam te gebruiken tijdens videovergaderingen?

Bij veel bedrijven vinden werkoverleggen tegenwoordig online plaats. Werkgevers kunnen echter niet simpelweg eisen dat werknemers tijdens deze digitale vergaderingen hun webcam inschakelen. Hiervoor is de goedkeuring van de ondernemingsraad (OR) vereist.

Normaal gesproken bepaalt de werkgever hoe werknemers hun taken uitvoeren. Met de toename van thuiswerken vinden steeds meer vergaderingen online plaats. Sommige werkgevers wensen dat werknemers tijdens deze online bijeenkomsten hun webcam gebruiken om elkaar te zien. Dit kan echter door werknemers worden gezien als een inbreuk op hun privacy.

Als een werkgever van plan is om videovergaderingen als standaard te hanteren voor online overleg, moet dit eerst worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Deze kwestie valt namelijk onder de regels voor werkoverleg, waarbij de OR instemmingsrecht heeft (artikel 27, lid 1i WOR).

Goedkeuring van de OR vereist

Recente richtlijnen benadrukken dat werkgevers vooraf toestemming moeten verkrijgen van de ondernemingsraad (OR) voordat zij werknemers kunnen verplichten om hun camera’s te gebruiken tijdens online vergaderingen. Deze regeling is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en valt onder het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Werkgevers moeten goed onderbouwen waarom zij willen dat werknemers tijdens online vergaderingen hun webcam gebruiken, en zij moeten duidelijkheid bieden over de privacyaspecten. Dit omvat ook het beleid rondom het maken en bewaren van eventuele opnames van deze vergaderingen.

Belang van een gedegen thuiswerkbeleid

Het belang van een goed thuiswerkbeleid wordt steeds meer erkend in organisaties waar hybride werken gemeengoed is geworden. Werkgevers wordt aangemoedigd ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de geldende afspraken voor thuiswerken, inclusief richtlijnen voor online vergaderingen.

Indien een organisatie nog geen thuiswerkbeleid heeft, wordt geadviseerd om hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag te gaan, waarbij de OR een actieve rol kan spelen in het opstellen ervan.

Rol van de OR bij het opstellen van thuiswerkbeleid

De OR heeft niet alleen instemmingsrecht bij beslissingen die de arbeidsomstandigheden van werknemers beïnvloeden, maar kan ook advies inwinnen bij interne en externe deskundigen om ervoor te zorgen dat het thuiswerkbeleid aansluit bij de behoeften van de werknemers.

Dialoog en samenwerking met werknemers

De OR adviseert werkgevers om de dialoog aan te gaan met werknemers en hun vertegenwoordigers om te bepalen wat de meest effectieve en respectvolle manier is om online vergaderingen te faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van programma’s met privacyvriendelijke opties omvatten, zoals een blur-functie om de achtergrond te vervagen of te verfraaien tijdens het online overleg.

Het is belangrijk voor werkgevers om de richtlijnen over het gebruik van webcams tijdens online vergaderingen serieus te nemen en om samen te werken met de OR en werknemers om een veilige en respectvolle werkomgeving te waarborgen, zowel op kantoor als thuis.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder