Ketenregeling wijzigt per 1 januari 2020

Ketenregeling wijzigt per 1 januari 2020

Wat moet u hierover weten?

Op 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Eén van deze wijzigingen heeft te maken met de ketenregeling. Hiervoor geldt namelijk geen overgangsrecht. Er is dus sprake van onmiddellijke werking. Ter illustratie vindt u hieronder informatie over de wijziging.

Ketenregeling-1080x624

Wijziging ketenregeling

De ketenregeling regelt wanneer een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling kent twee maxima:

  • Een maximaal aantal van drie contracten voor bepaalde tijd in één keten. Dit blijft na 1 januari 2020 ongewijzigd.
  • Een maximale totale duur van een keten van twee jaar. De totale duur wordt per 1 januari 2020 verlengd naar drie jaar.

Beide maxima gelden los van elkaar. Er is direct sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nadat één van de eerdergenoemde maxima wordt overschreden. Het vierde contract voor bepaalde tijd is dus een contract voor onbepaalde tijd. De maximale duur van een keten wordt per 1 januari 2020 verlengd naar drie jaar. Hieruit volgt dat na drie jaar een contract voor bepaalde tijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd wordt.

Géén overgangsrecht

De wijziging van de maximale totale duur van één keten gaat direct in werking. Er is geen sprake van overgangsrecht. Bovendien geldt dit voor zowel bestaande als nieuwe arbeidscontracten. Het moment van afsluiten van het contract is in dit geval niet relevant. Het gaat dus om het moment dat de geldende termijn of het aantal tijdelijke contracten wordt overschreden.

Transitievergoeding

Ook de te betalen transitievergoeding bij vertrekkende werknemers wordt per 1 januari 2020 gewijzigd. Wij hebben eerder aandacht besteed aan dit onderwerp in het artikel te vinden op deze pagina.

Hulp nodig bij het omgaan met de ketenregeling?

Neem gerust contact met ons op voor advies. Wij ondersteunen u graag bij HR-vraagstukken. Komt u er bij het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd achter dat het contract toe is aan een update? Wij kunnen u hiermee helpen. Met een kosteloze en vrijblijvende quick-scan brengen wij de aandachtspunten in kaart. U voorkomt hiermee later (juridische) misverstanden met uw medewerkers! Wij staan voor u klaar via 035–698 27 10 of per email via ralph@felixxgroep.nl.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder