Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Ongewenste gedragingen. Ze zijn er in vele soorten en maten. Denk aan pesten, roddelen, (seksuele) intimidatie, discriminatie en bedreiging. Al deze vormen kunnen plaatsvinden op de werkvloer. Onderzoek toont aan dat meer dan 1,2 miljoen werknemers dagelijks met deze problemen te maken hebben. Dit kan een enorme impact hebben op deze werknemers, met uitval als mogelijk gevolg door de psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers hebben volgens de huidige wetgeving de verplichting om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Een vertrouwenspersoon kan een cruciale rol spelen bij het beperken van ongewenste gedragingen en de gevolgen hiervan. Om deze reden heeft Tweede Kamerlid Wim Jan Renkema een wetsvoorstel ingediend. In dit artikel leest u meer over dit wetsvoorstel.

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon, dit kan zowel een intern als een extern persoon zijn, waarmee werknemers van een organisatie vertrouwelijk kunnen praten over ongewenste gedragingen of niet-integer gedrag. Dit kan bijvoorbeeld zijn het melden van pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Maar ook het melden van machtsmisbruik, fraude of diefstal. Dit soort situaties kunnen nadelige gevolgen hebben voor uw werknemers. Daarom is het van belang dat zij dit kunnen bespreken met een onafhankelijk persoon, een vertrouwenspersoon. De taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen en begeleiden van de werknemer, gevolgd door het verstrekken van informatie en advies over mogelijke vervolgstappen.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Op basis van de Arbowet heeft u als werkgever de verplichting om uw werknemers te beschermen tegen ongewenste gedragingen op de werkvloer. Het benoemen van een vertrouwenspersoon vormt een effectief middel om de sociale veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Het wetsvoorstel verplicht u als werkgever om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Hiermee wordt de rechtspositie van de vertrouwenspersoon in organisaties versterkt. Op dit moment is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer.

Heeft u een bedrijf tot 10 werknemers? Dan bent u uitgezonderd van de verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Hiervoor is namelijk een amendement aangenomen.

Wat zijn uw huidige verplichtingen?

Het is op dit moment dus nog niet verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben. Pas als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, bent u verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Toch heeft u ook nu bepaalde verplichtingen om ongewenste gedragingen te voorkomen:

  • Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hiermee worden alle arbeidsrisico’s die zich kunnen voordoen in kaart gebracht.
  • Een Plan van Aanpak opstellen. In dit Plan van Aanpak is het volgende opgenomen:
    • De maatregelen die u neemt om de risico’s te beperken.
    • De termijn waarbinnen de maatregelen zijn doorgevoerd.
    • Wie er verantwoordelijk is binnen de organisatie om de maatregelen door te voeren.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder