Integrale aanpak

Integrale aanpak

Heeft u uw Arbozaken goed op orde?

Uit recent onderzoek uitgevoerd door Conclusr blijkt dat 21.000 bedrijven hun arbozaken niet goed op orde hebben. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat 23.000 bedrijven niet tevreden zijn met hun huidige arbodienst. Schrikbarende cijfers waarin Felixx.® met zijn integrale aanpak verandering wil brengen.

Integrale_HR_aanpak-1080x500

Morele en wettelijke verplichting

Als werkgever heeft u een morele en wettelijke verplichting het verzuim van uw medewerkers te beperken. Verzuim leidt tot directe financiële schade, omdat personele kosten verloren gaan zonder dat er opbrengsten tegenover staan. Deze financiële gevolgen van slecht of onvoldoende verzuimbeleid kunnen bij MKB organisaties behoorlijk oplopen.

Dring uw verzuimkosten terug

70% van de verzuimkosten kunt u terugdringen vanuit de preventieve kant. Verzuimkosten bestaan o.a. uit loondoorbetaling, vervangingskosten, kosten van productieverlies, re-integratie kosten, aanpassingskosten van de werkplek voor de zieke werknemer, etc. Door het inzetten van de juiste preventiemaatregelen, bijvoorbeeld een aanpassing van de arbeidsomstandigheden van uw werknemers, kunt u de verzuimkosten reduceren.

Integrale aanpak van Felixx.®

Felixx.® ondersteunt uw organisatie op vijf belangrijke punten:

  • Door preventief verzuimbeleid en goede verzuimbegeleiding kunt u ziekteverzuim reduceren en uw slagkracht vergroten. Preventief beleid zit daarbij niet alleen in de sturing op het voorkomen van het verzuim, maar ook op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
  • Door een nauwe samenwerking tussen werkgever en werknemer, te bevorderen en knelpunten te analyseren wordt re-integratie van de zieke werknemer, door een pro actieve rol van de Casemanager bevorderd. Felixx.® heeft voor haar cliënten een arbodienstverlening in het leven geroepen die u de regie op verzuim geeft.
  • Verzuim kost geld en kan continuïteit van organisatie in gevaar brengen, niet alleen door de afwezigheid van de zieke werknemer, maar eveneens doordat de loonkosten van de zieke werknemer gewoon doorlopen. Felixx.® kan voor u inzichtelijk maken wat de risico’s en kosten zijn waar u met een zieke medewerker tegenaan loopt.
  • Goed werkgeverschap bestaat bijvoorbeeld uit het informeren van werknemers over zijn rechten en plichten voortvloeiend uit hun arbeidsovereenkomst. Daarnaast bestaat het uit de werknemer de ruimte geven zich te ontwikkelen zowel op zijn vakgebied als op persoonlijk vlak om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.
  • Operationele ondersteuning wordt geboden op het gehele scala van HR problematieken, van het opstellen van het arbeidsvoorwaardenpakket, te denken valt hierbij aan pensioen, WIA-hiaat, ongevallen verzekeringen, of anderszins. Een ondersteuning die geboden wordt is het opzetten en implementeren van bijvoorbeeld een nieuwe beoordelingscyclus of HR- en salarisadministratie. HR ondersteuning op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Optimale grip op verzuim

De kracht van Felixx.® zit in deze integrale aanpak van de risicobeheersing voor werkgevers. Samen met ons investeert u in een gezonde organisatie, duurzaam inzetbare medewerkers en zorgen wij samen voor optimale grip op het ziekteverzuim.

Laat Felixx.® u ondersteunen

Neem gerust contact met ons wanneer u hier ondersteuning bij kunt gebruiken. Wij helpen u graag!

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder