Inspectie SZW blijft controleren op RI&E ondanks Coronavirus

Inspectie SZW blijft controleren op RI&E ondanks Coronavirus

RI&E advies helpt u aan uw verplichtingen te voldoen

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met een RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dit leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. Ook tijdens deze Coronatijd blijft de Inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van een RI&E (Risico Inventarisatie & -Evaluatie), het bijbehorende Plan van Aanpak en het basiscontract. Juist in deze Coronatijd is het belangrijk om als werkgever aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Wij helpen u graag met het opstellen van een standaard RI&E en een speciale RI&E gericht op de risico’s die het Coronavirus met zich meebrengt.

Risico-Inventarisatie-Evaluatie

Wat is er wettelijk verplicht?

Er zijn drie zaken die u op orde moet hebben als de Inspectie SZW komt controleren.

  • Risico Inventarisatie & -Evaluatie: Elk bedrijf met personeel moet door de arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor het personeel. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Het document bestaat uit een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsaspecten (risico’s) die in uw organisatie aanwezig zijn. Daarnaast worden alle arbeidsongevallen uit het verleden opgenomen.
  • Plan van Aanpak: Hierin staat beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico aan te pakken.
  • Basiscontract: U moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Hierin legt u vast welke werkzaamheden de arbodeskundige uitvoert om uw werknemers gezond te houden.

Zowel het het RI&E document als het Plan van Aanpak moeten getoetst zijn door een gecertificeerde arbodeskundige. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk.

Hoe hoog zijn de boetes?

Heeft u de bovenstaande, wettelijke verplichting niet op orde? Dan kunt u een hoge boete verwachte als de Inspectie SZW komt controleren.

  • Heeft u geen RI&E-document? De boete kan oplopen tot 4.500 euro.
  • Heeft u geen Plan van Aanpak? De boete kan oplopen tot 3.000 euro.

Heeft u hulp nodig?

Voor een scherpe prijs kunnen wij u helpen om de eerdergenoemde zaken op orde te krijgen. Met de volgende twee regelingen kunnen wij u ondersteunen:

Heeft u alles al gedaan? Dan dient u alleen nog uw RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Ook hier kunnen wij u bij helpen. Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00. Vanwege het Coronavirus kunnen wij ook een speciale RI&E voor u uitvoeren gericht op de risico’s die het Coronavirus met zich meebrengt.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder