Hoe voorkomt u een stuwmeer aan verlofdagen bij uw werknemers?

Hoe voorkomt u een stuwmeer aan verlofdagen bij uw werknemers?

Het is geen verrassing dat veel werkgevers op zoek zijn naar nieuw personeel. Door personeelstekorten en een hoge werkdruk wordt het voor werknemers steeds lastiger om verlof op te nemen. Op het moment dat uw werknemers minder verlof op kunnen nemen, ontstaat er een hoog verlofsaldo. U wilt vanzelfsprekend een stuwmeer aan verlofdagen voorkomen. Verlofstuwmeren brengen namelijk een hoge financiële kostenpost met zich mee. Nog belangrijker… Hoe gaat het met de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers als zij bijna géén verlof hebben opgenomen?

Stuwmeer aan verlofdagen

De regelgeving voor vakantiedagen

Uw werknemer heeft recht op minimaal 20 wettelijke vakantiedagen op basis van een werkweek van 40 uur. Heeft uw werknemer meer dan 20 wettelijke vakantiedagen? Deze extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

U moet als werkgever instemmen met een verlofaanvraag van uw werknemer. Bij een zwaarwegend bedrijfsbelang kunt u de verlofaanvraag afkeuren. U moet in dit geval wel toestaan dat uw werknemer op een ander moment verlof opneemt.

Let op: Uw werknemer is verplicht om ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen op te nemen. Dit mag u niet afkeuren.

Overuren of meeruren

Naast het feit dat uw werknemer wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen heeft, kan uw werknemer ook overuren en/of meeruren opbouwen. Dit zijn de voornaamste oorzaken voor een stuwmeer aan verlofdagen.

Meeruren
Hier is sprake van als een werknemer met een parttime arbeidsovereenkomst meer uren werkt dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, maar niet meer dan de fulltime arbeidsduur die in de organisatie geldt.

Overuren
In dit geval wordt de fulltime arbeidsduur die in de organisatie geldt overschreden. Dit kan zowel voorkomen bij een werknemer met een parttime arbeidsovereenkomst als een werknemer met een fulltime arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld
Een werknemer heeft een parttime arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur van 32 uur. De werknemer werkte vorige week niet 32, maar 38 uur. De fulltime arbeidsduur in de organisatie is 36 uur. De werknemer heeft vier meeruren en twee overuren gewerkt.

Hoe kunt u omgaan met een verlofstuwmeer?

Een bijzondere situatie ligt vaak ten grondslag aan een stuwmeer aan verlofdagen. Het zorgt ervoor dat werknemers terughoudend worden in het opnemen van verlofdagen. Het is uw verantwoordelijkheid om een overvloed aan verlofuren te signaleren en dit te communiceren.

Uw werknemers kunnen er ook voor kiezen om de bovenwettelijke verlofuren uit te laten betalen. Het is in dit geval verstandig om aan te geven dat het opnemen van verlofdagen goed is voor de gezondheid.

Tips voor het voorkomen van verlofstuwmeren

Ga in gesprek met uw werknemer. Als werkgever kunt u uw werknemer niet dwingen om verlof op te nemen. U kunt hem of haar hierin wel stimuleren. Het is vaak lastig om dit in het algemeen bespreekbaar te maken. Doe dit dus individueel of op teamniveau tijdens een werkoverleg of een functioneringsgesprek. Het is ook niet de bedoeling dat alle werknemers van hetzelfde team tegelijkertijd verlof opnemen.

In een gesprek kunt u inbrengen dat het uitstellen van een vakantieperiode ertoe kan leiden dat een verlofaanvraag niet wordt goedgekeurd als de personeelsbezetting en bedrijfsvoering dit niet toelaten. Wijs uw werknemer ook op de vervaltermijnen van de verlofdagen. U bent verplicht om uw werknemers ten minste één keer per jaar op het openstaande verlofsaldo en de gevolgen van het niet opnemen van vakantiedagen te wijzen.

Om het openstaande verlof van uw werknemers in de gaten te houden, kunt u ieder kwartaal de openstaande verlofuren bekijken. Zo houdt u het overzicht en kunt u de werknemers die nog veel verlof open hebben staan, aansporen om verlof op te nemen. Houd er wel rekening mee dat u de waarde van het openstaande verlofsaldo als voorziening op uw balans op moet nemen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de informatie in dit artikel? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder