Hoe gaat u als werkgever om met de coronacrisis?

Hoe gaat u als werkgever om met de coronacrisis?

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar veel impact gehad op zowel werkgevers als werknemers. Ook in 2021 zullen wij hier nog mee te maken hebben. Om u zo goed mogelijk te informeren, lichten wij in dit artikel een aantal onderwerpen toe. Verschillende praktijkvoorbeelden, regel- en wetgevingen en uitspraken van rechters komen aan bod. Denk hierbij onder andere aan een verplichte coronavaccinatie, liegen over een vakantie, flexibel werken, BHV’ers op de werkvloer en een vaste reiskostenvergoeding. Lees hieronder snel verder…

Coronawet

Verplichte coronavaccinatie voor uw werknemers?

In artikel 11 van de grondwet staat dat ieder mens het recht heeft op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Iedereen mag dus zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Dat betekent ook dat uw werknemers de coronavaccinatie mogen weigeren. Mocht de werknemer de coronavaccinatie weigeren, dan kan er worden nagedacht over het aanbieden van ander werk of een andere werkplek. Als de werkgever geen ander werk kan bieden aan de werknemer, zou ontslag als uiterste middel kunnen worden ingezet.

Liegen over vakantie tijdens de coronacrisis

Binnen organisaties waren afgelopen jaar vakanties van werknemers een veel besproken onderwerp. Als een werknemer liegt over zijn of haar vakantie om een quarantaineperiode te voorkomen en daarbij salaris te verliezen, kan dit leiden tot ontslag. Het liegen over een vakantie naar een zogenoemd “rood gebied” en het omzeilen van de quarantaineperiode om salaris te behouden wordt gezien als verwijtbaar handelen. Het recht op een transitievergoeding kan de werknemer in deze situatie ook verliezen.

Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om hun werk flexibel in te delen. Werkdagen van 9 tot 5 uur worden minder populair en thuiswerken wordt juist populairder. Zeker nu er door corona noodgedwongen thuisgewerkt moet worden, zien werknemers het voordeel in van thuiswerken. Werknemers kunnen een verzoek indienen voor het aanpassen van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats. De voorwaarde voor het indienen van het verzoek is dat de werknemer minstens 26 weken in dienst moet zijn op het moment van het ingaan van de wijziging. Er moet wel altijd rekening gehouden worden met een eventuele CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst). De afspraken die in de CAO staan, staan boven de afspraken van de Wet flexibel werken. Als werkgever kunt u dus een verzoek weigeren, maar dit moet u wel kunnen motiveren.

Niet genoeg BHV’ers op de werkvloer tijdens de coronacrisis?

Veel werknemers zijn gaan thuiswerken door het coronavirus. Hierdoor kan het zijn dat er te weinig BHV’ers op de werkvloer rondlopen. Volgens de Arbowet moet er altijd minimaal één BHV’er aanwezig zijn. Ook als er een minimale bezetting op de werkvloer is. Het precieze aantal BHV’ers hangt verder af van het aantal werknemers dat wél aanwezig is. Het opleiden van BHV’ers door middel van een BHV-cursus is een uitdaging in deze periode. Gelukkig is blended e-learning een goed alternatief. Dit is een combinatie van van e-learning met een korte praktijkcursus. Hiermee kunnen BHV’ers hun vaardigheden en kennis goed bijhouden.

Door het Rode Kruis, het Oranje Kruis, Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening, de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland en de Nederlandse Reanimatie Raad is er een protocol opgesteld om tijdens de coronacrisis BHV’ers veilig op te kunnen leiden. Het gezamenlijke protocol vindt u hier.

Vaste reiskostenvergoeding tijdens de coronacrisis

Eerder publiceerden wij hier een artikel over. Dit artikel kunt u hier terugvinden. Als een werknemer een vaste reiskostenvergoeding krijgt, maar door de coronacrisis thuiswerkt, dan hoeft u de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Deze vergoeding kan onbelast worden doorbetaald zolang de coronamaatregelen gelden. Daarbij is de voorwaarde wel dat de vaste reiskostenvergoeding op of voor 12 maart 2020 al vast stond. Als de coronamaatregelen niet meer gelden, dient u de reiskosten van uw werknemers opnieuw in kaart te brengen.

Heeft u verder nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder