Hoe bepaalt u de waarde van een vakantiedag?

Hoe bepaalt u de waarde van een vakantiedag?

De zomervakantie komt er weer aan! Vaak is dit het moment om als werknemer naar het aantal nog te besteden vakantiedagen te kijken. De meeste werknemers willen de vakantiedagen opnemen. Het komt ook voor dat een werkgever de vakantiedagen moet uitbetalen. Dan is natuurlijk de vraag… Welk prijskaartje hangt er aan een vakantiedag? Hieronder leest u meer over de regel- en wetgevingen, het vakantiegeld en wat te doen bij ontslag.

Waarde vakantiedag

De wet van de vakantiedagen

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen. Het aantal wettelijke vakantiedagen voor een fulltime dienstverband is 20 dagen. Dat wil zeggen de wekelijkse arbeidsduur keer vier. Het is niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen uit te betalen. Wettelijke vakantiedagen kennen daarnaast een geldigheid van zes maanden na het aflopen van het desbetreffende jaar. Dat wil zeggen dat de wettelijke vakantiedagen van het jaar 2020 uiterlijk 1 juli 2021 opgenomen moeten zijn.

Daarnaast kunnen er ook bovenwettelijke vakantiedagen van toepassing zijn. Deze vakantiedagen komen voort uit een CAO, arbeidsovereenkomst of een bedrijfsreglement. Deze komen bovenop het aantal wettelijke vakantiedagen. De bovenwettelijke vakantiedagen kunnen alleen worden uitbetaald op het moment dat dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of CAO. Daarnaast kennen deze vakantiedagen een geldigheid van vijf jaar en kunnen dus opgespaard worden. De afspraken hierover verschillen echter wel per werkgever.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld van een werknemer wordt vaak één keer in het jaar uitgekeerd. De uitbetaling vindt meestal plaats in de maand mei. Gedurende het jaar bouwen de werknemers een bedrag op dat over het algemeen uit 8% van het bruto jaarloon bestaat.

Ontslag en vakantiedagen

Op het moment dat een dienstverband wordt beëindigd moet de werkgever het opgebouwde vakantiegeld uitbetalen. Daarnaast worden ook de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen uitbetaald.

De waarde van een vakantiedag

De vergoeding van een niet genoten vakantiedag hangt samen met het laatst verdiende loon. Het gaat over de periode overeenstemmend met de nog openstaande vakantiedagen. Dit is niet alleen het basissalaris, maar ook andere vergoedingen die samenhangen met de werkzaamheden van de werknemer. Een vaste bonus behoort bijvoorbeeld ook tot het laatst verdiende loon.

Onjuiste waarde van de vakantiedagen

Veel werkgevers gaan er vanuit dat uitsluitend het brutoloon en het vakantiegeld meegenomen moeten worden in de waardebepaling van een vakantiedag. Dit is dus onjuist. Op het moment dat een werkgever op een verkeerde wijze een verkeerde waarde hangt aan de vakantiedagen, kan de werknemer aanspraak maken op een nabetaling. Deze loonvordering kan aardig in de papieren lopen. De werknemer heeft de mogelijkheid om wettelijke verhogingen, de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten te vorderen.

Wij helpen u graag

Bent u op zoek naar een arbeidsovereenkomst of een personeelsreglement? Wij zijn u graag van dienst! Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder