Het weigeren van een vakantieaanvraag: uw rechten als werkgever

Het weigeren van een vakantieaanvraag: uw rechten als werkgever

Als werkgever komt u soms voor de uitdaging te staan om een vakantieaanvraag van een werknemer te weigeren. Hoewel u uw werknemers over het algemeen een welverdiende vakantie gunt, zijn er situaties waarin dit niet mogelijk is of niet goed uitkomt voor uw bedrijf. In dit artikel bespreken we uw rechten als werkgever en wanneer u een vakantieaanvraag mag weigeren.

Vakantieaanvraag weigeren

Weigeren van een vakantieaanvraag

U mag een vakantieaanvraag weigeren. Hiervoor moet sprake zijn van een gewichtige reden. Een gewichtige reden kan zijn dat de vakantie van uw werknemer de bedrijfsvoering verstoort. Dit kan ontstaan als al uw werknemers in dezelfde periode op vakantie zijn. Is dit het geval? Dan dient u in gesprek te gaan met uw werknemer om te kijken of hij op een ander moment op vakantie kan gaan. Bijvoorbeeld door een week later weg te gaan.

Heeft u de vakantieaanvraag al goedgekeurd? Ook dan kunt u de vakantieaanvraag nog steeds intrekken. Ook hiervoor moet sprake zijn van een gewichtige reden. Het bespreken van deze afwijzing is een belangrijk aspect. Wanneer uw werknemer de vakantie al heeft geboekt, bent u verplicht om eventuele kosten te vergoeden. Hierbij kunt u denken aan annuleringskosten.

Aanvullende regels

Indien u in uw arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglement of de toepasselijke CAO heeft vastgelegd dat er in een bepaalde periode geen vakantie mag worden opgenomen, mag u een vakantieaanvraag in die periode weigeren.

Onvoldoende vakantiedagen

Als een werknemer niet voldoende vakantiedagen heeft, is dit een geldige reden om een vakantieaanvraag te weigeren. Een medewerker heeft recht op 4 keer het aantal dagen dat hij per week werkt. Bijvoorbeeld, werkt een medewerker 3 dagen per week, dan heeft hij recht op 12 vakantiedagen per jaar. Deze dagen hebben een houdbaarheidsdatum en vervallen binnen 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Het is mogelijk dat werknemers extra dagen opbouwen, ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Deze dagen zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, CAO of bedrijfsreglement en vervallen meestal na 5 jaar.

Reactietermijn

U bent wettelijk verplicht om binnen 2 weken te reageren op een vakantieaanvraag. Als u niet binnen deze termijn reageert, kan de werknemer ervan uitgaan dat de aanvraag is goedgekeurd.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder