Het Coronavirus en uw verzuimverzekering

Het Coronavirus en uw verzuimverzekering

Antwoorden op vragen voor werkgevers

Door al het nieuws rondom het Coronavirus kunnen wij ons voorstellen dat u als werkgever vragen over het mogelijke verzuim van uw werknemers en uw verzuimverzekering heeft. Wij geven hieronder antwoord op een aantal veelvoorkomende vragen van werkgevers.

Coronawet

Veilige werkomgeving

Als werkgever bent u verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om de kans op besmetting onder werknemers te voorkomen.

Wat kan de bedrijfsarts voor u betekenen?

Uw bedrijfsarts inschakelen is in dit geval handig. Aan uw bedrijfsarts kunt u hygiëneprotocollen vragen en kunt u vragen of uw organisatie nog andere preventieve maatregelen kan uitvoeren. Een werkgever kan daarnaast te allen tijde terecht bij de bedrijfsarts voor het verkrijgen van de juiste informatie, zodat u uw personeel kunt informeren. Ook voor het maken van een plan om de werkzaamheden voort te kunnen zetten in het geval van een besmetting, kunt u terecht bij de bedrijfsarts.

Wij bieden de aankomende periode (in ieder geval tot en met 19 mei 2020) het volgende aan u aan als u een Felixx.® arbo-abonnement bij ons heeft lopen:

  • Bedrijfsartsconsulten worden indien mogelijk telefonisch of door middel van een videogesprek afgehandeld.
  • Is een werknemer van u bezorgd? Dit is helemaal niet gek! Wij bieden speciale Coronavirus-consulten met de bedrijfsarts aan. Werknemers kunnen in dat geval contact opnemen met de bedrijfsarts (of andersom) die vervolgens de werknemer gerust probeert te stellen.

Uitkering van uw verzuimverzekering, WGA-hiaat en/of WIA-excedent

Uw verzuimverzekering, WGA-hiaat en/of WIA-excedent biedt dekking bij ziekte en/of bij een gebrek waardoor de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. U moet niet vergeten om de ziekmelding door te geven aan zowel de arbodienstverlener als de verzekeraar. Met Felixx.® arbo regelen wij dit allemaal voor u.

De verzuimverzekering, WGA-hiaat en/of WIA-excedent biedt geen dekking als de werknemer thuis blijft uit gegronde dan wel ongegronde vrees. In het geval van een gegronde reden voor vrees, dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen. Een gegronde reden is bijvoorbeeld als een directe collega terug is gekomen uit een risicogebied (zoals Italië of Wuhan). De werkgever mag een werknemer in dat geval wel verplichten om indien mogelijk thuis te werken. Bij ongegronde vrees heeft de werknemer geen recht op loondoorbetaling. De werknemer is in dat geval verplicht om vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen.

Als een werknemer in quarantaine moet, geldt een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Als de werknemer in quarantaine moet en ziek is, waardoor de werknemer zijn/haar werkzaamheden niet kan uitvoeren, biedt de verzuimverzekering, WGA-hiaat en/of WIA-excedent dekking. Als een werknemer verkouden is, daardoor uit voorzorg in quarantaine moet, maar eigenlijk zijn/haar werk wel zou kunnen uitvoeren, biedt de verzuimverzekering, WGA-hiaat en/of WIA-excedent geen dekking. Er gelden mogelijk andere verlofregelingen voor de werkgever, zoals bijvoorbeeld: werktijdverkorting.

NOW-regeling

Het kan zijn dat uw werknemers door het Coronavirus minder werk hebben. Als het Coronavirus voor minstens 20% minder werk oplevert, kunt u als werkgever een vergunning aanvragen voor de NOW-regeling. Dit is mogelijk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning is voor maximaal 6 weken geldig en wordt afgegeven als de organisatie aan onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
  • Het bedrijf verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk te hebben.

Allereerst moet u dit, als u de vergunning gekregen hebt, melden bij het UWV (Melding NOW-regeling). Met de vergunning kunt u de werktijd van de werknemers verkorten gedurende de looptijd van de vergunning. In deze periode ontvangen de werknemers een WW-uitkering. U kunt ook voor losse individuen of een bepaalde groep werknemers de NOW-regeling aanvragen.

Heeft u advies nodig?

Heeft u hulp of advies nodig met betrekking tot uw verzuimverzekering? Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of via 085-083 10 00.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder