Help, mijn werknemers staken… Wat nu?

Help, mijn werknemers staken… Wat nu?

Stakingen… Ze vinden op verschillende manieren plaats. Met stakingen proberen vakbonden betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te bereiken voor werknemers. Doen uw werknemers mee aan een staking? Bent u dan verplicht het loon van stakende werknemers door te betalen? In dit artikel leest u hier meer over.

Staken

De wet

In de wet is het volgende vastgelegd: geen arbeid, toch loon, tenzij het niet-werken voor rekening en risico van de werknemer komt (artikel 7:628 BW). U bent dus als werkgever verplicht om uw werknemer die géén arbeid verricht, wel loon uit te betalen. Op deze regel is echter wel een uitzondering van toepassing. De uitzondering houdt in dat het loon niet betaald hoeft te worden als het niet-werken voor rekening van uw werknemer komt. U kunt hier als werkgever gebruik van maken als u kunt bewijzen dat uw werknemer geen arbeid heeft verricht én dit voor rekening van uw werknemer komt.

Geen loon uitbetaling tijdens staking

Wanneer uw werknemer staakt, bent u dus niet verplicht om het loon van uw stakende werknemer door te betalen. Staken is een uitzondering op de wet ‘geen arbeid, toch loon’. In dit geval komt het niet-werken voor rekening van uw werknemer. Ook wanneer uw werknemer het werk tijdelijk anders uitvoert door de staking, bent u niet verplicht om het loon uit te betalen voor die dag(en).

Let op: stakende werknemers hebben wel recht op loonvormen die niet afhangen van het te verrichten werk. Hierbij kunt u denken aan een winstuitkering. Deze dient dus wel uitbetaald te worden.

Stakingsuitkering

Ook is er een stakingsuitkering. Uw stakende werknemers hebben hier recht op, vanaf het moment dat een vakbond een staking organiseert en uw werknemers zich hierbij aansluiten. Deze uitkering wordt vaak betaald uit de stakingskas. Wanneer de vakbond de staking niet heeft georganiseerd, is er ook géén sprake van een stakingsuitkering.

Werkt uw werknemer wel?

Er is natuurlijk een kans dat niet al uw werknemers meedoen aan de staking. Toch bent u niet altijd verplicht om het loon van deze werknemers uit te betalen tijdens de staking. Het zit namelijk zo. Is de staking georganiseerd door een vakbond én kan uw werknemer hierdoor niet werken? Dan hoeft u het loon van de werknemer, die wel had willen werken, voor deze dag(en) niet te betalen. Deze werknemer heeft namelijk belang bij de georganiseerde staking met als doel loonsverhogingen of een verbetering van andere arbeidsvoorwaarden.

Is de staking niet georganiseerd door een vakbond? En heeft uw werknemer aangegeven niet mee te willen doen aan de staking? Dan bent u wel verplicht om het loon van deze werknemer door te betalen tijdens de staking.

Let op: heeft u in het verleden uw werknemers die wel wilden werken, doorbetaald tijdens een staking? Dan kan de rechter oordelen dat u het loon van uw werknemers die niet staken toch door moet betalen. De rechter geeft hierbij aan dat werknemers er vanuit hadden kunnen gaan dat zij doorbetaald kregen omdat dit in het verleden ook is gebeurd.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder