Heeft uw werknemer langdurige coronaklachten? Dit kunt u doen!

Heeft uw werknemer langdurige coronaklachten? Dit kunt u doen!

Het kan zijn dat één van uw werknemers langdurige klachten heeft overgehouden aan een coronabesmetting. Het is verstandig om hier aandacht aan te besteden. Wilt u als werkgever aandacht besteden aan werken met langdurige coronaklachten? In dit artikel leest u hierover.

Langdurige coronaklachten

Langdurige coronaklachten

Het Centrum Werk Gezondheid en C-support hebben een aantal tips en aandachtspunten opgesteld met betrekking tot het werken met langdurige coronaklachten. De boodschap luidt als volgt: “Geef als werkgever advies op maat en luister goed”. Het herstel van het coronavirus kan namelijk onvoorspelbaar verlopen.

Tips voor de werkgever

Herstellen kost tijd
Langdurige coronaklachten kunnen werkhervatting en werken moeilijk maken. Het is van belang dat uw werknemer rustig aan doet en de tijd neemt om het werk geleidelijk weer op te bouwen. Weer beginnen met werken is van belang voor het herstel van uw werknemer. Te vroeg beginnen met werken kan echter een terugslag tot gevolg hebben. Ga met uw werknemer in gesprek wat uw werknemer aan kan.

Blijf in contact
Mocht uw werknemer nog niet aan het werk zijn, dan is het van belang om contact te houden met uw werknemer. Ook het uitspreken van vertrouwen is belangrijk met betrekking tot het terugkeren op de werkvloer. Luister daarom goed naar wat de werknemer nodig heeft.

Betrek en informeer collega’s
Het is ook belangrijk om met uw zieke werknemer te bespreken wat zijn/haar collega’s over het ziektebeeld te horen krijgen. Het informeren van collega’s is een belangrijk aspect en kan zorgen voor meer begrip bij de collega’s die het werk (tijdelijk) overnemen.

Schakel hulp in
Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u een bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts kan kijken naar geschikt werk voor de werknemer en kan mogelijk aanpassingen in de werkzaamheden aangeven.

Mocht uw werknemer weer begonnen zijn met werken, dan kunt u vragen of uw HR-manager, bedrijfsarts of een andere deskundige de werknemer in de gaten kan houden. Zij kunnen beoordelen of de werknemer niet te snel, te veel werk oppakt. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer plezier en energie krijgt van de werkzaamheden die hij/zij oppakt.

Situaties die werken moeilijk maken

Er kan sprake zijn van situaties in het werk die werkhervatting of werken moeilijker maken. Houd hier als werkgever rekening mee. U kunt denken aan de volgende situaties:

  • Uw werknemer heeft een chronische aandoening of ziekte
  • Uw werknemer voert mentaal of fysiek werk uit dat alleen op locatie kan worden uitgevoerd
  • De reistijd voor uw werknemer is lang
  • Uw werknemer is laaggeletterd
  • Uw werknemer heeft privéproblemen
  • Werk dient gecombineerd te worden met zorgtaken voor familie

Aandachtspunten en tips voor de werknemer

Naast de tips en aandachtspunten voor u als werkgever hebben Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support ook praktische tips en aandachtspunten voor werknemers opgesteld. Een overzicht vindt u in de COVID-19 werk handreikingen.

Langetermijnbeleid

Het is ook van belang om een langetermijnbeleid te ontwikkelen In dit beleid dient onder andere beschreven te worden hoe er met chronische gezondheidsklachten wordt omgegaan, hoe u als werkgever kunt ondersteunen om het werk te hervatten of het werk te behouden.

Heeft u verder nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder