Heeft u een inkomensverzekering? Let dan op het verlengingsvoorstel

Heeft u een inkomensverzekering? Let dan op het verlengingsvoorstel

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat de verlengingsvoorstellen voor de inkomensverzekeringen weer rondgestuurd worden. Heeft u een inkomensverzekering en wordt de einddatum van uw contract bereikt of worden uw premiepercentages jaarlijks aangepast? Dan is de kans groot dat er per 1 januari 2022 opnieuw een wijziging van het premiepercentage plaatsvindt. Hierdoor blijft het premiepercentage afgestemd op de situatie binnen uw organisatie en aan de huidige tijd. Mocht uw contract in december 2021 aflopen, dan heeft u van ons een e-mail ontvangen met een verlengingsvoorstel.

Verlengingsvoorstel

Waardoor wijzigt een premiepercentage in een verlengingsvoorstel? 

Een verzekeraar berekent het nieuwe premiepercentage aan de hand van onderstaande aspecten. Met deze aspecten maakt de verzekeraar een inschatting van het risico op het verzuim binnen uw organisatie. Op basis van deze inschatting bepaalt de verzekeraar het premiepercentage en de premie.

 • Algemene ontwikkeling van het ziekteverzuim in Nederland
 • Algemene ontwikkeling van het ziekteverzuim in uw bedrijfstak
 • Specifieke verzuimcijfers binnen uw organisatie
 • Aantal werknemers
 • De leeftijd van de werknemers
 • (Maximum) verzekerd loon

Het verzuimpercentage in Nederland

Kijkend naar de algemene ontwikkeling van het verzuim in Nederland, dan is er een duidelijke stijgende lijn zichtbaar. Over alle economische activiteiten in 2017 gold een verzuimpercentage van 4,0%. In 2018 was dit verzuimpercentage 4,3%, in 2019 4,4% en in 2020 4,7%. Aan de hand van deze waarneming wordt het verzuim de komende jaren hoog ingeschat.

De oorzaak van deze ontwikkeling is een gemiddeld langere ziekteperiode door bijvoorbeeld mentale klachten of stress. Deze twee factoren hebben een sterke invloed op een langere afwezigheid op de werkvloer.

Wijzigt het premiepercentage van uw inkomensverzekering per 1 januari 2022?

Voor 1 december 2022 maken de verzekeraars de nieuwe premiepercentages bekend. Alle werkgevers waarvan het premiepercentage wijzigt per 1 januari 2022 ontvangen van ons een e-mail. In deze e-mail wordt aangegeven wat het huidige en het nieuwe premiepercentage is. Daarnaast geven wij u ook een advies over de vervolgstappen.

Ons advies over het verlengingsvoorstel

De inhoud van ons advies kan per werkgever verschillen. Zo kan ons advies zijn om het nieuwe premiepercentage te accepteren. Dit adviseren wij omdat het premiepercentage daalt of om verklaarbare redenen stijgt. Daarnaast kunnen wij u adviseren om een marktverkenningsonderzoek uit te voeren of om te onderzoeken of een andere verzekeraar voordeliger is en beter bij uw organisatie aansluit. Ook kunnen wij het advies geven om de verzekeringsvoorwaarden aan te passen. Hierbij kan gedacht worden aan het verhogen van het aantal dagen van het eigenrisico bij een verzuimverzekering.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de gewijzigde premiepercentages of over één van de onderstaande inkomensverzekeringen?

 • Ziekteverzuimverzekering
 • WIA-aanvulling
 • WGA-aanvulling
 • WGA Eigenrisicodrager
 • Ziektewet Eigenrisicodrager

De adviseurs van Felixx.® werk & inkomen helpen u hier graag bij. Neem contact met ons op via inkomen@felixx.online of telefonisch via 085-083 10 00.

Yorinda van Duivenvoorde

Relatiebeheerder inkomen
yorinda.vanduivenvoorde@felixxwerkt.nl

Yorinda heeft de studie Business Studies, met als afstudeerrichting Banking & Insurance, aan de Hogeschool Inholland afgerond. Inmiddels... Lees verder