Heeft u Britse werknemers in dienst?

Heeft u Britse werknemers in dienst?

Het is u vast niet ontgaan… Per 1 januari 2021 is er een akkoord bereikt tussen de Europese Unie (EU) en Groot-Brittannië over hun relatie na het verlaten van de EU door de Britten. Door deze Brexit gelden er andere regels. Groot-Brittannië wordt nu beschouwd als een zogenaamd derde land. De nieuwe regels die hierop van toepassing zijn, hebben invloed op verschillende terreinen. Lees hieronder wat de Brexit voor invloed heeft op uw Britse werknemers.

Britse werknemers

Alle Britse werknemers

Britse werknemers moeten zich inschrijven bij de gemeente en aanmelden op www.mijnoverheid.nl. Ook is het raadzaam om een DigiD aan te vragen.

Britse werknemers vóór 1 januari 2021 werkzaam in Nederland

Deze werknemers blijven onder het EU-recht vallen. Zij hebben geen werkvergunning nodig om in Nederland te werken. Vóór 1 juli 2021 moeten zij wel een nieuw verblijfsdocument aanvragen. Dit moet de Britse werknemer zelf doen. Wij raden aan om hen hierop te attenderen. Deze aanvraag kan online bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) worden gedaan. Er geldt geen verplichting tot inburgeren.

Britse werknemers in dienst getreden  1 januari 2021 in Nederland

De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2021. In veelvoorkomende gevallen zal een verblijfs- en/of werkvergunning aangevraagd moeten worden voor deze werknemers. Om de werkvergunning te krijgen, moet er worden voldaan aan voorwaarden met betrekking tot de functie en de duur van de werkzaamheden. Indien de Britse werknemer langer dan vijf jaar wil blijven, dan geldt een verplichting tot inburgering. Tenzij de Britse werknemer vooral hierheen is gekomen om te werken.

Ook op het gebied van de loonbelasting veranderen de regels. Neem contact met uw salarisadministrateur op om hem er op te attenderen dat u een Britse werknemer in dienst heeft.

Gevolgen voor de pensioenregeling

Welke gevolgen de Brexit heeft voor de pensioenregeling moet nog nader worden uitgewerkt. Hier zullen wij u op een later moment over informeren.

Omgang met de volks- en werknemersverzekeringen

Voor werknemers die vóór 1 januari 2021 werkzaam waren in Nederland verandert er niks wat betreft de volks- en werknemersverzekeringen. Voor Britse werknemers die vanaf dit jaar in Nederland gaan werken, gaan er wel zaken veranderen. Hoe deze veranderingen er straks uit gaan zien wordt momenteel nog onderzocht. Ook hier zullen wij u op een later moment over informeren.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over de Brexit? Bezoek dan de website van de Rijksoverheid over de Brexit. Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder