Heeft mijn werknemer recht op meer vakantieloon bij overuren?

Heeft mijn werknemer recht op meer vakantieloon bij overuren?

De zomervakantie van 2022 zit er weer op. Veel werknemers zijn terug van vakantie en zijn goed uitgerust. Weet u eigenlijk hoe het zit met het vakantieloon van uw werknemers bij overuren? Recent heeft de Rechtbank van Rotterdam hier een uitspraak over gedaan. In dit artikel leest u hier meer over.

Recht op vakantieloon

In de arbeidsrichtlijn 2003/88/EG is sinds 2003 vastgelegd dat werknemers recht hebben op vakantie. Het gaat om vier weken per jaar, mét behoud van loon, op basis van een fulltime arbeidsovereenkomst Deze loondoorbetaling wordt ook wel het vakantieloon genoemd, niet te verwarren met vakantiegeld. Het vakantieloon bestaat uit het afgesproken basissalaris, vakantiegeld en eventueel extra beloningen. Het doel van het vakantieloon is dat uw werknemer tijdens de jaarlijkse vakantie een “normale” geldsituatie heeft vergelijkbaar met het gebruikelijke loon als de werknemer werkt.

Werkzaamheden in het arbeidsovereenkomst

Heeft uw werknemer recht op verschillende beloningen en/of vergoedingen naast het basisloon? Dan wordt het lastiger om het vakantieloon uit te rekenen. Het hof van Justitie van de Europese Unie zegt hier het volgende over: “Een werknemer heeft recht op alle looncomponenten die intrinsiek samenhangen met de taken en werkzaamheden die in de arbeidsovereenkomst aan de werknemer zijn opgedragen én waarvoor hij een financiële compensatie ontvangt”.

Wat was de situatie bij de Rotterdamse rechtbank?

Een werknemer van een bedrijf was werkzaam als chauffeur autotransport. Hierbij was de cao Beroepsgoederen vervoer van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Vanaf 2019 geldt er een bepaling in de cao die betrekking heeft op de toeslagen en vergoedingen voor overwerken. In deze rechtszaak gaat het over de gemaakte overuren van de werknemer in 2019. De rechter moet beoordelen of de overuren voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en of de vergoeding voor deze overuren een belangrijk onderdeel vormen van het normale, gebruikelijke loon.

Meer vakantieloon door overuren

De werknemer stelt dat de ontvangen vergoedingen voor het maken van overuren meegenomen hadden moeten worden in het vakantieloon. Als chauffeur had hij namelijk geen mogelijkheid om op een vaste tijd naar huis te gaan of om op een vaste plek te werken. De werknemer is van mening dat deze verplichte overuren voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en dus tot het gebruikelijke loon behoren.

Géén verplichting tot overuren

De werkgever geeft aan dat er géén verplichting tot overwerk bij zijn bedrijf is. Werknemers zijn vrij om zelf te bepalen of zij willen overwerken en dit te laten vergoeden. Daarnaast geeft de werkgever aan dat de werknemer op vrijwillige basis overuren wilde maken en hiervoor ook werd ingepland. In dit geval is er géén sprake van verplicht overwerken.

Conclusie

De rechter concludeert dat de werknemer ongelijk krijgt. Overwerken hoeft niet altijd verplicht te zijn. In dit geval was het volgens de arbeidsovereenkomst en/of cao niet verplicht om over te werken. De vergoeding die de werknemer hiervoor heeft ontvangen is hierdoor geen onderdeel van het gebruikelijke loon. De werknemer heeft géén recht op meer vakantieloon.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over overuren en vakantieloon? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.Wij helpen u graag verder.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder