Gewijzigde pensioenrichtleeftijd

Gewijzigde pensioenrichtleeftijd

Vraagt om wijziging pensioenregeling

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2022 verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Hierdoor ontstaat er weer een verschil tussen de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en de AOW-leeftijd. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar.

Pensioen-naar-68-jaar (1)

Wat brengt dit met zich mee?

De gewijzigde pensioenrichtleeftijd dient te worden doorgevoerd in lopende en nieuwe pensioenregelingen. Deze regelingen moeten worden aangepast aan de gewijzigde uitgangspunten van de fiscale wetgeving voor 2018.

Wat betekent dit voor u?

In zijn algemeenheid zal bij een fiscaal maximale pensioenregeling de hierboven genoemde verhoging van de pensioenrichtleeftijd een verlaging van de pensioenlasten met 5% met zich meebrengen. Daarnaast zal er een extra jaar aan het partner- en wezenpensioen worden toegevoegd opdat deze verder geoptimaliseerd wordt voor uw medewerkers. Ook worden twee eerst tijdelijke overgangsregelingen binnen uw pensioenregeling definitief van kracht, namelijk het mogen gebruiken van de verhoogde middelloon franchise voor het partner- en wezenpensioen en de ingangsdatum van de pensioenuitkering.

Gefaseerd advies

Voor het uitbrengen van ons advies kennen wij verschillende fases:

 • Inventarisatie
 • Analyse en Advies
 • Bespreking van het advies
 • Aanbrengen van wijzigingen in het advies
 • Akkoordverklaring
 • Overleg en opstellen instemmingsverklaring Ondernemingsraad
 • Communicatie naar het personeel
  (memo/presentatie/persoonlijk gesprekken)
 • Bemiddeling en implementatie van de wijziging
 • Controle van juridische documenten en Nazorg
 • Beheer

Laat ons dit voor u regelen

Bij de eerste relaties hebben wij dit advies al uit mogen brengen. Bent u de volgende? Bel ons gerust 085-083 10 00 of vul het onderstaande in dan nemen wij contact met u op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder