Gespaard voor onbetaald verlof? Per 1 november 2021 valt het spaartegoed vrij

Gespaard voor onbetaald verlof? Per 1 november 2021 valt het spaartegoed vrij

Heeft één van uw werknemers gespaard voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken? Dan heeft deze werknemer een zogenoemde levensloopregeling. Deze levensloopregeling is al sinds 1 januari 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers gold een overgangsregeling. Deze overgangsregeling eindigt per 31 oktober 2021. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer de belastingen en toeslagen van de werknemer. In het onderstaande artikel informeren wij u over het vrijvallen van het levensloopsaldo.

Levensloopregeling

Levensloopregeling: Saldo valt per 1 november 2021 vrij

De levensloopregeling is indertijd ingevoerd om werknemers de mogelijkheid te bieden te sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. Deze regeling is op 1 januari 2012 afgeschaft. Er geldt een overgangsregeling die in eerste instantie liep tot en met 31 december 2021. Werknemers die meer dan 3.000 euro hadden gespaard, mochten op basis van de overgangsregeling belastingvrij doorsparen tot en met 31 december 2021 of tot een eerdere datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd bereikt. Omdat er signalen waren dat deze einddatum (31 december 2021) tot uitvoeringsproblemen zou kunnen leiden, is begin 2021 de einddatum met twee maanden vervroegd naar 31 oktober 2021.

Wat betekent dit voor uw werknemer?

Tot en met 31 oktober 2021 heeft de werknemer nog de mogelijkheid om de waarde van het levensloopsaldo op te nemen voor onbetaald verlof. Omzetting van de aanspraak op levensloopverlof in een aanspraak op extra verlof is daarbij niet toegestaan. Daarnaast kan tot en met 31 oktober 2021 (een deel van) het levensloopsaldo nog omgezet worden in een aanspraak in een pensioenregeling. Meer informatie leest u in het artikel van Borgert Tegel (4 mei 2018). Een voorwaarde daarbij is dat het pensioen na de omzetting binnen het (huidige) fiscaal kader voor pensioen blijft.

Wat gebeurt er op 1 november 2021

Als u op 1 november 2021 nog een levenslooptegoed heeft bij een levensloopinstelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling) dan wordt dit tegoed voor het einde van 2021 uitgekeerd. De levensloopinstelling zal de verschuldigde loonheffing verrekenen. Er wordt voor iedereen dezelfde uitkeringsdatum gehanteerd, namelijk 1 november 2021. Waar met de oude einddatum van 31 december 2021 het levensloopsaldo direct op 1 januari 2022 tot het Box III vermogen behoorde, heeft u nu ongeveer twee maanden de tijd om te beslissen wat u met het geld gaat doen. Hiermee kunt u besparen op de vermogensrendementsheffing Box III 2022.

Heeft u nog vragen?

Heeft u verder nog vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met Ronald van Baardwijk via ronald@felixxgroep.nl. U kunt Ronald ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Hij is u graag van dienst.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder