Geen Preventief Medisch Onderzoek aangeboden?

Geen Preventief Medisch Onderzoek aangeboden?

Boetes variëren

Wist u dat het volgens de Arbowet verplicht is om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan uw medewerkers aan te bieden? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) checkt of u dit wel aan uw medewerkers aanbiedt. Zo niet, dan kunnen de boetes oplopen tot 1.700,- per medewerker! Lees hieronder wat PMO inhoudt en wat wij voor u kunnen betekenen.

Preventief-Medisch-Onderzoek-PMO

Preventief Medisch Onderzoek is verplicht

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, staat namelijk beschreven dat werkgevers hun werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een Preventief Medisch Onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek moet in dit geval gericht zijn op het voorkomen of beperken van arbeidsrisico’s die invloed kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers. Een Preventief Medisch Onderzoek bestaat allereerst uit een vragenlijst over de gezondheid van de desbetreffende werknemer. Daarnaast bestaat een PMO uit een aantal testen om de gezondheid van de betreffende medewerker in kaart te brengen (bijvoorbeeld een inspannings- en conditietest).

Op basis van de (anonieme) resultaten kan de werkgever vervolgens passende maatregelen nemen binnen de organisatie. Dit komt de gezondheid van de medewerkers ten goede. Daarnaast krijgt vooral de werknemer meer inzicht in zijn/haar eigen gezondheid evenals hetgeen de werknemer zou kunnen ondernemen om zijn/haar gezondheid te verbeteren. Kortom, het doel van een Preventief Medisch Onderzoek is het verzuim voor te zijn!

Boetes SZW

U bent dus verplicht om een PMO aan iedere werknemer aan te bieden. De werknemer zelf heeft dan de keuze om hier wel of niet deel aan te nemen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan inspecties uitvoeren bij organisaties om te checken of u een PMO aan uw medewerkers aanbiedt. Indien u geen PMO aanbiedt aan uw medewerkers, kan de SZW een boete opleggen tussen de 750,- en 1.700,- per medewerker!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Vanaf 2020 biedt Felixx.® arbo in samenwerking met De Vos Verzuimbeheer hulp aan organisaties die nog een Preventief Medisch Onderzoek aan hun medewerkers moeten aanbieden. Uw medewerkers kunnen dan op verschillende plekken in Nederland een PMO ondergaan. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunnen wij een collectieve aanbieding opstellen om zoveel mogelijk medewerkers in de gelegenheid te stellen aan een PMO deel te nemen. Over de datum, tijd en de kosten per medewerker zullen wij u later informeren.

Neem natuurlijk voor meer informatie contact met ons op via pien@felixxgroep.nl. U kunt daarnaast ook contact met ons opnemen via de contactpagina.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder