Geen pensioenregeling? Verplichte vermelding op loonstrook

Geen pensioenregeling? Verplichte vermelding op loonstrook

Een pensioenregeling wordt gezien als één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Toch is het hebben van een pensioenregeling niet altijd verplicht. Het kan zijn dat uw bedrijf onder een cao valt, dan kan de cao een verplichting opleggen voor het hebben van een pensioenregeling. Of dat u zich vanuit wetgeving verplicht dient aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid hebben voorgesteld om op loonstroken een verplichte vermelding op te nemen als er geen pensioenregeling aanwezig is. Deze voorgestelde maatregel wordt ondersteund door demissionair Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Zij is van plan om dit voornemen door te voeren.

Geen pensioenregeling

Geen pensioenregeling

Ongeveer 1 miljoen mensen die werken, zijn niet aangesloten bij een pensioenregeling via hun werkgever, dit wordt ook wel de ‘witte vlek’ van het pensioensysteem genoemd. Dit geldt ook voor ongeveer 1 miljoen zelfstandigen. Werkgevers hoeven hun werknemers niet per se een pensioenplan aan te bieden als dit niet voorkomt uit een cao of een andere wettelijke verplichting die op hen van toepassing is.

De Wet toekomst pensioenen is bedoeld om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel te regelen en heeft als doel het aantal werkende mensen dat geen pensioen via de werkgever heeft, te verminderen. Binnen vijf jaar is het streven om het aantal werknemers zonder ouderdoms- of bedrijfspensioen te laten dalen tot 450.000.

Het doel van de vermelding op de loonstrook

De SER en de Stichting van de Arbeid denken dat deze verplichte vermelding ervoor zal zorgen dat mensen zich meer bewust worden van hun pensioensituatie. Werknemers (en hun vertegenwoordigers, zoals de ondernemingsraad) zullen dan waarschijnlijk eerder met hun werkgever gaan praten over het regelen van een pensioenplan. Ook verwachten beide groepen dat werkgevers, doordat ze de verplichte melding op de loonstrook zien, gestimuleerd zullen worden om alsnog een bedrijfspensioen aan te bieden.

Een andere maatregel om de witte vlekken te verminderen is de verlaging van de aanvangsleeftijd van 21 naar 18 jaar. Als er een pensioenregeling is bij een organisatie, dan dient met ingang van 1 januari 2024 iedereen vanaf 18 jaar deel te nemen. Meer informatie hierover vindt u in dit artikel.

Wat is de Sociaal-Economische Raad?

De Sociaal-Economische Raad (SER) fungeert als adviserend orgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) gezamenlijk bijeenkomen en advies geven over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

De SER heeft als taak om de regering en het parlement over het sociaal-economische beleid te adviseren. Daarnaast faciliteert de SER akkoorden en convenanten. De SER voert ook bestuurlijke taken uit.

Wat is de Stichting van de Arbeid?

De Stichting van de Arbeid speelt een belangrijke rol in hoe de arbeidszaken in Nederland geregeld zijn.

In de statuten van de stichting staat dat ze als groep proberen:

  • Ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers met elkaar praten, en dat ook hun organisaties met elkaar overleggen.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties advies en informatie te geven.
  • Hun mening met de overheid en soms met anderen te delen, of ze nou gevraagd hebben om die mening of niet.
  • Met de overheid en soms anderen te overleggen.
  • Taken uit te voeren die aan hen zijn toevertrouwd, of ze uit laten voeren.
  • Alle legale manieren te gebruiken om hun doelen te bereiken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder