Geboorteverlof… Hoe werkt het?

Geboorteverlof… Hoe werkt het?

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is éénmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 heeft de partner ook recht op aanvullend geboorteverlof, ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Wij hebben de meest belangrijke zaken rondom het geboorteverlof van de partner die is bevallen voor u verzameld. Wilt u weten wanneer het aanvullend geboorteverlof geldig is, hoe lang de duur van het aanvullend verlof is en hoe hoog uw salaris gedurende het aanvullend geboorteverlof is? Lees dan snel hieronder verder…

Geboorteverlof

Het “gewone” geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners éénmaal het aantal werkuren per week aan verlof. Werkt de partner van degene die is bevallen vijf dagen, zes uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur geboorteverlof. Gedurende het verlof betaalt de werkgever het salaris volledig door. De werknemer moet het geboorteverlof binnen vier weken na de geboorte van het kind opnemen. De werknemer kan het verlof naar eigen inzicht opnemen.

Het aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Partners kunnen maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is alleen geldig als het kind op of na 1 juli 2020 is geboren. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de partner geen salaris. De partner maakt wel aanspraak op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon van de werknemer (maximaal: 222,78 per dag). Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Daarnaast kan het aanvullend geboorteverlof alleen worden opgenomen als het “gewone” geboorteverlof al is opgenomen.

De duur van het aanvullend geboorteverlof

Het verlof moet de werknemer minimaal vier weken vóór de daadwerkelijke ingangsdatum indienen. In de aanvraag stelt de werknemer voor op welke wijze, hoeveel hele weken en hoeveel dagen verdeeld over het aantal weken de werknemer het aanvullend geboorteverlof wenst op te nemen. Bij een fulltime dienstverband heeft de werknemer recht op 200 uur aanvullend geboorteverlof. De werknemer kan in dit geval bijvoorbeeld acht weken, twee dagen per week (128 uur) verlof opnemen en daarna nog negen weken, acht uur per week (72 uur).

Als werkgever mag u de aanvraag van het verlof alleen weigeren als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

UWV aanvraag

De werknemer krijgt geen salaris gedurende het aanvullend geboorteverlof. Bij het UWV kan de werkgever een uitkering aanvragen van 70% van het dagloon van de werknemer (maximaal: 222,78 per dag). Dit kunt u doen via het werkgeversportaal van het UWV. U kiest in het portaal voor WAZO-verlofDe uitkering kan pas aangevraagd worden na de geboorte van het kind. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om de uitkering zelf op uw bankrekening te ontvangen of rechtstreeks over te laten maken aan uw werknemer. U kunt slechts eenmaal een aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer aanvragen. Ook als de werknemer het verlof gespreid opneemt.

Aanpassingen in uw salarisadministratie

Uw werknemer gaat feitelijk minder werken gedurende een bepaalde periode. Wettelijk gezien geldt de regel: geen werk, geen loon. De werknemer ontvangt een uitkering in plaats van salaris. De uitkering is echter 30% lager dan het eigen salaris. Dit betekent dat u het salaris van uw werknemer ook moet verlagen over de uren die de werknemer niet werkt.

Voorbeeld: Een werknemer verdient 2.000,00 per maand met een fulltime dienstverband en neemt één dag per week verlof op. Het brutosalaris wordt dus 1.600,00. Het UWV vult het salaris aan met 280,00 per maand (70% van het verschil in inkomen van de werknemer). Het parttimepercentage wijzigt in dit geval niet. Een wijziging in het parttimepercentage heeft namelijk invloed op een eventuele WW-uitkering en andere sociale uitkeringen.

Opbouw van vakantiedagen en pensioen

Het aanvullend geboorteverlof heeft geen invloed op de opbouw van (het wettelijk minimum) vakantiedagen en vakantiegeld. Eventuele afspraken over de invloed op de bovenwettelijke opbouw staan in de CAO of de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Pensioenafspraken zijn niet in de wet opgenomen. De werkgever, werknemer, pensioenadviseur en pensioenuitvoerder maken samen afspraken over de opbouw van het pensioen tijdens het verlof.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder