Fiscale veranderingen in 2024

Fiscale veranderingen in 2024

Met een demissionair kabinet tijdens Prinsjesdag zijn er weinig nieuwe beleidsvoorstellen te vinden in het Belastingplan 2024. Toch blijven de termen ‘bestaanszekerheid’ en ‘koopkracht,’ die veelvuldig in de Kamer worden besproken, centraal staan. In dit artikel vindt u een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen en wijzigingen die voor u als werkgever van belang zijn.  

Belastingtarieven 

In 2024 zullen de belastingtarieven en schijven enkele aanpassingen ondergaan. Voor aanmerkelijk belanghouders in box 2 worden er twee tarieven ingevoerd voor dividenduitkeringen. Het tarief voor ontvangen dividenden tot 67.000,- wordt vastgesteld op 24,5%, terwijl het tarief voor hogere bedragen 31% bedraagt. Deze wijziging is bedoeld om winstuitkeringen te stimuleren. In box 1 zullen de tarieven eveneens worden aangepast, inclusief de arbeidskorting.

Box 3 en vermogensbelasting 

Veranderingen in box 3 hebben gevolgen voor de belasting op spaargelden, beleggingen en schulden. Aandelen in Verenigingen voor Eigenaren (VvE) zullen vanaf 2024 worden geclassificeerd als bank- en spaartegoeden, wat een positieve impact kan hebben op belastingen voor appartementseigenaren. Daarnaast wordt de heffingskorting voor groene beleggingen verhoogd van 0,7% naar 1,1% van het vrijgestelde bedrag. Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt niet gecorrigeerd voor inflatie, en het tarief stijgt van 32% in 2023 naar 34% in 2024.

Mkb-winstvrijstelling

Ondernemers waaronder eenmanszaken, vof’s en zzp’ers, zullen merken dat de mkb-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% (2023) naar 12,7% (2024). Deze aanpassing kan leiden tot een verhoogde belastingdruk voor ondernemers.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder