Neem pensioen mee in het evaluatiegesprek!

Neem pensioen mee in het evaluatiegesprek!

Neem pensioen mee in het evaluatiegesprek!

Pensioen is niet meer en minder dan uitgesteld loon. Oftewel salaris dat een werknemer niet nu krijgt, maar pas op een later moment. Toch blijkt in de praktijk dat een wijziging van de pensioenregeling een stuk minder aandacht krijgt tijdens het evaluatiegesprek dan een aanpassing van het nettosalaris. De meeste wijzigingen in de pensioenregeling komen amper aan. Deze verdwijnen in de bekende schoenendoos van de werknemer. Pas tegen het einde van de carrière wordt de inhoud van deze schoenendoos aandachtig bestudeerd. Op dat moment realiseren werknemers zich pas wat de inhoud betekent voor hun inkomen vanaf pensioendatum.

Pensioen_evaluatiegesprek

Achterover leunen en afwachten

Tot aan het einde van de vorige eeuw konden werknemers wat pensioen betreft rustig achterover leunen en wachten op de uitkering vanaf pensioendatum. Deze uitkering stond vaak van tevoren vast (gegarandeerd) en werd als het mee zat ook nog eens met grote regelmaat geïndexeerd. De uitkering was vaak een prima vervanger van het salaris dat de werknemer vóór pensioendatum verdiende.

De risico’s verschuiven naar de werknemers

Door de alsmaar stijgende levensverwachting en een historisch lage rente behoort achterover leunen en wachten op een mooie pensioenuitkering tot het verleden. Net als de garanties die vroeger werden gegeven, maar die door de lage rente te kostbaar zijn geworden. Werknemers moeten geactiveerd worden en zich bewust worden van de risico’s die zij lopen binnen hun pensioenregeling. Snappen zij dat het renterisico, het lang-leven risico en het beleggingsrisico steeds vaker bij henzelf komt te liggen? Zien zij de voordelen en valkuilen van doorbeleggen na pensioendatum? En beseffen zij dat zij daar al 15 jaar voor de pensioendatum op kunnen voorsorteren?

Bent u zich bewust van uw communicatieplicht?

Als werkgever heeft u vanuit de Pensioenwet een aantal verplichtingen naar uw medewerkers toe op het gebied van pensioencommunicatie. Werkgevers zijn verplicht om hen onder meer te informeren over de inhoud van de pensioenregeling en over de keuzes die een werknemer zelf kan maken. In de praktijk blijkt dat werkgevers zich daar vaak onvoldoende bewust van zijn.

Heeft u enig idee hoeveel van uw medewerkers weleens hebben ingelogd in het portaal van uw pensioenuitvoerder of hebben gekeken op mijnpensioenoverzicht.nl?

Valt de inhoud van de schoenendoos tegen?

Dan gaat een werknemer op zoek naar een “schuldige”. Mogelijk komen zij uit bij de pensioenuitvoerder omdat die niet goed heeft belegd met hun pensioengeld. Maar het is ook mogelijk dat zij hun voormalige werkgever aansprakelijk stellen voor het te lage pensioenresultaat. Was de werknemer zich bijvoorbeeld eerder bewust van het beleggingsrisico, van had die daar al veel eerder op ingespeeld zal de werknemer zeggen. Wij zien de eerste rechtszaken over de aansprakelijkheid al aan de horizon opdoemen.

Pensioen als jaarlijks terugkerend thema

Een werkgever kan zich verdedigen tegen mogelijke aansprakelijkheid door haar werknemers regelmatig te informeren over de pensioenregeling en te vragen naar hun actuele pensioensituatie. Omdat elke werkgever minstens één keer per jaar met zijn medewerkers om de tafel zit voor een evaluatiegesprek, lijkt het functionerings- of het beoordelingsgesprek een prima gelegenheid om de pensioensituatie door te nemen.

Wilt u dit en heeft u hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het uitleggen en doornemen van de pensioensituatie van uw medewerkers? Neem dan gerust contact met ons op om de verschillende mogelijkheden om uw medewerkers te informeren te bespreken. Bel ons gerust tijdens kantoortijden of stuur mij een e-mail: ralph@felixxpensioen.nl

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder