Eigenrisicodrager worden voor de WGA

Eigenrisicodrager worden voor de WGA

Voordeliger privaat dan bij het UWV

In veel gevallen is het voordeliger eigenrisicodrager te worden voor de WGA en deze onder te brengen bij een private verzekeraar. Gezamenlijk kunnen Nederlandse werkgevers ongeveer 85 miljoen euro besparen.

WGA-verzekering-1080x624

WGA-eigenrisicodrager

Uw medewerkers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen uw medewerkers een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV voert de eerdergenoemde wet uit. De kosten hiervan worden betaald door de werkgever. De werkgever betaalt namelijk een WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie die afhankelijk is van het risico die afhankelijk is van het risico. Op het moment dat het risico dat uw medewerkers een beroep moeten doen op een WIA-uitkering laag is, kan het voor de werkgever gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. In dit geval betaalt de werkgever alleen de basispremie.

Verschillen met het UWV

Een groeiend aantal bedrijven brengt de WGA verzekering onder bij een private verzekeraar, in plaats van bij het UWV. De premie van het UWV is in vergelijking met de premie van een private verzekeraar veelal hoger. Het verschil wordt veroorzaakt door twee factoren. Ten eerste gebruikt het UWV een andere rekenmethode dan private verzekeraars. De premie van het UWV wordt namelijk berekend op basis van twee jaar oude uitkeringen, terwijl private verzekeraars de premie baseren op basis van een risicoanalyse.

Ten tweede wordt het prijsverschil tussen het UWV en de private verzekeraar veroorzaakt door achterstanden. Het UWV heeft grote achterstanden met betrekking tot het herkeuren van arbeidsongeschikte medewerkers. Bij een private verzekeraar komt een aangevraagde herkeuring bovenop de stapel en vindt daardoor sneller plaats. Door een snellere herkeuring wordt er geschat dat ruim 100.000 werknemers eerder gedeeltelijk weer aan het werk kunnen. Daarnaast wordt geschat dat het gebrek aan capaciteit om mensen opnieuw te keuren, de werkgevers zo’n 900 miljoen euro aan uitkeringskosten kost.

Kom gerust een keer met ons sparren

Wanneer u behoefte heeft om over dit onderwerp van gedachten te wisselen, neem dan gerust contact met ons op. Bel ons op 085-083 10 00 en maak een afspraak. Wij helpen u graag bij het besparen op uw WGA premie!

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder