Heeft mijn bedrijf een personeelsreglement nodig?

Heeft mijn bedrijf een personeelsreglement nodig?

Heeft mijn bedrijf een personeelsreglement nodig?

Ja, want om duidelijkheid en gelijkheid te creëren voor iedereen binnen uw organisatie, is een personeelsreglement een essentiële aanvulling op het arbeidscontract van uw medewerkers. In het personeelsreglement liggen alle (algemene) primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vast. Ook omvat het vaak alle afspraken en procedures binnen het bedrijf.

Personeelsreglement-1080x542

Wat staat er in het personeelsreglement?

Er zijn geen wettelijke regels waar de inhoud van een reglement aan moet voldoen. Hierdoor heeft u een grote mate van vrijheid voor het inrichten van de inhoud van het personeelsreglement. In het algemeen legt u in een personeelsreglement alle interne regels vast die te maken hebben met uw personeel. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan afspraken en procedures over:

  • Het aanvragen en opnemen van vakantiedagen;
  • De verschillende soorten verlof die mogelijk zijn en de omgang hiermee binnen uw organisatie. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de mogelijkheid tot het opnemen van kort verlof voor doktersbezoek of onbetaald verlof;
  • De wijze van ziek melden en de rechten en plichten bij (langdurige) ziekte;
  • Gedragsregels met betrekking tot internetgebruik en/of bedrijfseigendommen;
  • Een overzicht van de bedrijfsregelingen, zoals de collectieve pensioenregeling of het fitness abonnement dat via uw bedrijf (voordelig) afgesloten kan worden.

Ook gebruiken werkgevers een personeelsreglement vaak om de cultuur en de daarbij horende normen en waarden van de organisatie te benadrukken en deze vast te leggen.

Maar deze onderwerpen kunnen toch ook in het arbeidscontract?

Dat kan uiteraard ook. Uw arbeidscontract beslaat dan alleen tientallen pagina’s. Bovendien moet u bij elke wijziging alle (individuele) arbeidsovereenkomsten aanpassen. Naast de arbeidsvoorwaarden die specifiek voor de individuele werknemer gelden, legt u daarom alleen de onderwerpen vast die verplicht zijn vanuit de wet. Als aanvulling op het arbeidscontract geldt dan het personeelsreglement met de uniforme arbeidsvoorwaarden.

Voor de koppeling tussen het arbeidscontract en het reglement neemt u vervolgens de volgende twee bepalingen op in het arbeidscontract:

  • Dat het reglement integraal deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst;
  • Een eenzijdig wijzigingsbeding voor de werkgever voor het personeelsreglement als de werkgever het noodzakelijk acht een wijziging door te voeren.

Iets voor uw organisatie?

Creëer (meer) rust en duidelijkheid voor uw personeel in uw organisatie door de introductie van een reglement. Daarnaast voorkomt u (juridische) geschillen omdat u afspraken helder vastlegt richting uw medewerkers. Omdat de inhoud van een personeelsreglement niet in beton is gegoten, kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u terug wilt zien komen in het personeelsreglement. Wij gaan hierover graag met u in gesprek, om zo het reglement vast te stellen dat het meest passend is bij uw organisatie.

Bel ons op 035–698 27 10 of email naar ralph@felixxpensioen.nl voor hulp bij het inrichten van een personeelsreglement.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder