Een jaar van veranderingen: Wet toekomst pensioenen

Een jaar van veranderingen: Wet toekomst pensioenen

Het afgelopen jaar heeft de pensioensector in Nederland een ingrijpende transformatie ondergaan met de invoering van de Wet toekomst pensioenen. De wet is op 30 mei 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Vervolgens is de nieuwe wetgeving is op 1 juli 2023 ingegaan. Wij begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft over de nieuwe pensioenwetgeving. Daarom hebben wij in dit artikel de belangrijkste wijzigingen nog een keer voor u op een rij gezet.

Wet toekomst pensioenen

Welke wijzigingen moet ik  per 1 januari 2024 doorvoeren?

Vanaf 1 januari 2024 krijgen uw werknemers van 18, 19 en 20 jaar recht op deelname aan de collectieve pensioenregeling van uw bedrijf. Dit betekent dat u deze werknemers moet aanmelden. Vanaf 1 januari 2024 begint iedereen vanaf 18 jaar met deelname aan de pensioenregeling, op voorwaarde dat de werkgever een pensioenregeling aanbiedt. Het kan overigens al zo zijn dat uw pensioenregeling nu al een lagere aanvangsleeftijd dan 21 jaar kent.

Om aan deze verandering te voldoen, zijn een aantal stappen nodig:

 • Aanmelden van werknemers
   1. Als uw pensioenregeling via Felixx.® online wordt beheerd, kunnen we samen met u uw werknemers aanmelden.
   2. Beheert u zelf uw pensioenregeling? Dan moet u uw werknemers van 18, 19 en 20 jaar zelf aanmelden via het werkgeversportaal van uw pensioenuitvoerder. Wilt u meer informatie over het aanmelden van werknemers van 18, 19 en 20 jaar? Klik dan hier.
 • Aanpassen van juridische documenten

In veel pensioenregelingen staat de toetredingsleeftijd nog op 21 jaar (de oude wettelijke minimale deelname leeftijd). Dit moet aangepast worden. Deze aanpassing controleren wij. Omdat dit buiten de lopende dienstverlening valt, vragen wij hier een eenmalige investering voor. Wilt u de documenten zelf controleren, dan bieden wij de kans om dat op uiterlijk 1 januari 2024 per e-mail aan ons door te geven via beheer@felixxwerkt.nl.

Let op dat u een eventuele eigen bijdrage ook inhoudt op het loon van werknemers die door de wettelijke leeftijdsverlaging nu ook gaan deelnemen aan de pensioenregeling. Stem dit af met de uitvoerders van uw salarisadministratie en uiteraard ook met de werknemers die hierdoor worden geraakt. Wij kunnen u hier uiteraard bij ondersteunen.

Deze verandering geldt voor alle pensioenregelingen die nog een aanvangsleeftijd van 18 jaar of ouder kennen.

Wanneer moet ik uiterlijk mijn partner- en wezenpensioen aanpassen?

Ook het partner- en wezenpensioen moet  volgens de nieuwe wetgeving  worden aangepast. U dient uiterlijk op 31 december 2027 de nieuwe regeling voor partner- en wezenpensioen te implementeren in uw pensioenregeling. Het nieuwe partnerpensioen wordt gebaseerd op een percentage van het jaarsalaris.

Deze aanpassing geldt zowel voor bestaande als nieuwe werknemers. Het is belangrijk op te merken dat wanneer u het partner- en wezenpensioen aanpast, de volledige pensioenregeling moet voldoen aan de Wet toekomst pensioenen. Als u dit aanpast, moet u ook zorgen voor een gelijkblijvend premiepercentage voor (nieuwe) werknemers.

Wilt u meer informatie over het partner- en wezenpensioen? Klik dan hier.

Wanneer moet de beschikbare premie aangepast worden?

Volgens de Wet toekomst pensioenen is het vanaf nu vereist dat werknemers alleen nog pensioen opbouwen via een gelijkblijvend premiepercentage. Dit houdt in dat deze premie voor alle leeftijdsgroepen gelijk is. Zowel jonge als oudere werknemers hebben dus hetzelfde premiepercentage. Deze verandering moet uiterlijk op 31 december 2027 zijn doorgevoerd.

Deze aanpassing geldt voor nieuwe werknemers. Voor bestaande werknemers heeft u twee keuzes:

 • U kunt gebruikmaken van het overgangsrecht, waarbij de huidige stijgende premiestaffel nog toegepast mag worden.
 • U kunt ook uw bestaande werknemers overzetten naar een gelijkblijvend premiepercentage.

Houd er rekening mee dat wanneer u uw pensioenregeling aanpast, het partner- en wezenpensioen ook moet voldoen aan de eisen van de Wet toekomst pensioenen.

Moeten de OR en de werknemers instemmen met de wijzigingen?

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in Nederland is het vaak verplicht om de ondernemingsraad (OR) te betrekken bij wijzigingen in arbeidsvoorwaarden of belangrijke beslissingen die de werknemers kunnen beïnvloeden. De OR moet vaak geïnformeerd en geraadpleegd worden over veranderingen in arbeidsvoorwaarden. Soms is zelfs expliciete instemming van de OR vereist voordat wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Wanneer een overstap wordt gemaakt van een stijgend premiepercentage naar een gelijkblijvend premiepercentage, kan het zijn dat een deel van de werknemers een lagere premiebijdrage en daarmee een lagere pensioenopbouw zal krijgen. De omvang van de groep werknemers die erop achteruitgaat, hangt af van de hoogte van het gelijkblijvende premiepercentage. Werknemers die nadeel ondervinden, moeten gecompenseerd worden

Het dwingen van werknemers om over te stappen van een stijgend naar een gelijkblijvend premiepercentage leidt tot een groot compensatievraagstuk tussen werkgevers en werknemers.

Ik heb nog een middelloon regeling, wat moet ik dan?

Vanaf 31 december 2027 zijn middelloonregelingen niet langer fiscaal toegestaan in het nieuwe pensioenstelsel. Dit impliceert dat de premies voor werkgevers niet meer fiscaal aftrekbaar zijn en dat de pensioenaanspraken direct belast worden bij de werknemer. Als werkgever heb je in dit scenario twee opties voor het aanpassen van middelloonregelingen:

 • Overgangsrecht: Bestaande werknemers waarbij de pensioenregeling wordt omgezet naar een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage mogen deze pensioenregeling behouden na 31 december 2027.
 • Omzetting naar een beschikbare premieregeling: Het omzetten van de middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie (gelijkblijvend premiepercentage voor alle leeftijden).

Bovendien mogen nieuwe werknemers vanaf 31 december 2027 alleen nog pensioen opbouwen via een beschikbare premieregeling met een gelijk premiepercentage voor alle leeftijden.

Wat is een logisch moment om te voldoen aan de Wet toekomst pensioenen?

Het voldoen aan de Wet toekomst pensioenen kan op verschillende momenten, afhankelijk van de situatie van het bedrijf en de lopende afspraken met de pensioenuitvoerder. Hier zijn enkele logische momenten om aan de wet te voldoen:

 • Bij afloop van de huidige uitvoeringsovereenkomst: Wanneer de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder afloopt, kan dit een natuurlijk moment zijn om wijzigingen door te voeren en te voldoen aan de eisen van de Wet toekomst pensioenen. Dit biedt een kans om de pensioenregeling te herzien en aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
 • Tussentijdse herziening: Het is ook mogelijk om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de pensioenregeling, zelfs als de uitvoeringsovereenkomst nog loopt. Indien er belangrijke veranderingen zijn in de wetgeving of als de organisatie andere redenen heeft om de pensioenregeling aan te passen, kan dit op elk moment plaatsvinden, mits het voldoet aan de geldende regels en afspraken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder