Een hittegolf? Dit zijn de rechten en plichten van uw werknemers

Een hittegolf? Dit zijn de rechten en plichten van uw werknemers

In principe moeten werknemers bij een hittegolf gewoon werken. Er is namelijk geen wet die de maximumtemperatuur om te werken bepaalt. Wel staat in de wet dat de temperatuur niet schadelijk voor de gezondheid van de werknemers mag zijn. In dit artikel leest u meer over de rechten en plichten van uw werknemers in het geval van een hittegolf.

Hittegolf

Veilig werken met warmte & de Arbowet

Er is dus geen maximumtemperatuur om te werken in de Arbowet vastgelegd. Er zijn wel richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn niet wettelijk verplicht. Zo is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26 graden. Daarbij geldt ook hoe zwaarder het werk, hoe lager de ideale temperatuur.

Uw verplichtingen bij een hittegolf

Als werkgever heeft u een aantal verplichtingen bij hoge temperaturen. Wanneer dit het geval is, kunt u het volgende doen:

  • Vraag uzelf af of werken in de warmte echt noodzakelijk is.
  • De werktijd verkorten als het warmer dan 28 graden is.
  • Werkzaamheden in de warmte afwisselen met werk op koelere plekken.
  • Aanbieden van koele dranken.
  • Het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Thuiswerken tijdens een hittegolf

Veel werknemers zijn er door de coronacrisis aan gewend geraakt om thuis te werken en willen dit waarschijnlijk met een hittegolf ook blijven doen. Als u geen veilige en werkbare werkomgeving kunt creëren, mag u het thuiswerkverzoek weigeren.

Wanneer de temperatuur op kantoor erg hoog is, kunt u uw werknemers toestemming geven om thuis te werken. De eisen voor de thuiswerkplek zijn hetzelfde als die voor de kantoorwerkplek.

Beschermingsmiddelen voor buiten werken

Werken uw werknemers buiten? Dan moeten zij zichzelf extra in de gaten houden. Vooral werknemers die buiten werken moeten letten op de gevolgen en risico’s van huidkanker door overmatige blootstelling aan de zon. Als werkgever kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden. Hierbij kunt u denken aan:

  • Zonnebrandcrème
  • Schaduwschermen
  • Kleding met UV-bescherming

Deze producten vallen vaak onder een gerichte vrijstelling van de WKR.

Let op: Door de zon kan er SMOG ontstaan. SMOG ontstaat door luchtvervuiling op zonnige dagen zonder wind. Hiervoor zijn er ook beschermingsmiddelen die u aan uw werknemers kunt aanbieden. Ook deze kosten vallen vaak onder de gerichte vrijstelling van de WKR.

Gezondheidsklachten

Ook in binnenruimtes kan de temperatuur hoog oplopen. Hoge omgevingstemperaturen kunnen leiden tot ernstige ziekteverschijnselen. Met de hittestresscalculator van FNV kunt u vaststellen of de omgevingstemperatuur te hoog is.

De ideale temperatuur

Wanneer de omgevingstemperatuur binnen hoger is dan 25 graden, gaan de prestaties achteruit. De beste werktemperatuur is 21,75 graden. Ook bij een temperatuur onder de 20 graden neemt de productiviteit af. Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kunnen de klimaatrisico’s in kaart worden gebracht.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over arbo-gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder