Duurzame inzetbaarheid van uw werknemers, hoe doet u dat?

Duurzame inzetbaarheid van uw werknemers, hoe doet u dat?

Met de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd blijven werknemers steeds langer actief op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het belang van gezondheid en welzijn op de werkvloer steeds belangrijker. Het is geen geheim dat veel werknemers moeite hebben om gezond te blijven tot aan de steeds verder opschuivende pensioenleeftijd.

Duurzame inzetbaarheid

Het probleem van een langere loopbaan

Een vergrijzende bevolking en een stijgende levensverwachting zorgen ervoor dat werknemers steeds langer op de arbeidsmarkt actief blijven. Hoewel dit de kennis en ervaring in de beroepsbevolking behoudt, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Veel werknemers ervaren moeite om gezond en fit te blijven gedurende deze langere loopbaan, met een verhoogd risico op fysieke en mentale gezondheidsproblemen.

Maatwerk is noodzakelijk

Traditioneel beleid richtte zich vaak op oudere werknemers in de laatste fase van hun carrière, met bijvoorbeeld de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) of de Generatieregeling. Maar door de verschuiving is het duidelijk dat een ‘one-size-fits-all’ benadering niet langer VOLDOENDE is. Werkgevers moeten zich bewust zijn van de unieke behoeften van hun werknemers en maatregelen treffen om hun gezondheid en welzijn te ondersteunen gedurende hun hele loopbaan. Dit kan variëren van flexibele werkregelingen en programma’s voor gezondheidsbevordering tot het bieden van loopbaanontwikkelingsmogelijkheden die aansluiten bij verschillende levensfasen.

Duurzame inzetbaarheid

De term “duurzame inzetbaarheid van werknemers” is veelomvattend en heeft verschillende definities, maar de samenhang tussen de initiatieven die hiervoor worden genomen is niet altijd duidelijk gedefinieerd. Deze initiatieven komen vaak voort uit specifieke invalshoeken, zoals:

  • arbeidsvoorwaarden, zoals verlofregelingen, scholingsrechten, levensloop, pensioen, zorgverlof, beloning en flexibiliteit;
  • arbeidsomstandigheden, zoals werktijden, roostering, fysieke en emotionele belasting, werk-/leefstijl en werkdruk;
  • arbeidsinhoud, zoals uitdagend werk, competenties, regelvermogen, ontwikkeling en mobiliteit;
  • arbeidsverhoudingen, zoals cultuur, dialoog, leiderschapsstijl, invloed op het werk en collegialiteit.

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Het voorkomen van uitval en gezondheidsklachten vereist aandacht voor alle leeftijdsgroepen binnen de organisatie gedurende hun hele loopbaan. Elke leeftijdsgroep heeft verschillende behoeften en bevindt zich in verschillende carrièrefasen. Om een compleet duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen, is het daarom essentieel om aandacht te besteden aan alle leeftijdsgroepen.

DoelgroepenAandachtspunten
18 t/m 29 jaar  Ontwikkelingsfase
Werknemers die net aan hun eerste baan beginnen, bevinden zich in een fase waarin ze hun mogelijkheden ontdekken. Ze zijn enthousiast, leergierig en passen zich gemakkelijk aan. Op dit punt zijn ze vaak nog flexibel en bereid om fulltime te werken, waarbij hard werken geen probleem lijkt te zijn. Echter, er is nu een opkomende trend waarbij jongeren meer belang hechten aan een goede balans tussen werk en privé.

Financiële Coaching
Nu verdient uw werknemer veel, maar uw werknemer kan beter nu al aan later denken.

Sparen voor later
Het is belangrijk voor uw werknemer om te sparen voor later, of het nu gaat om de mogelijkheid om parttime te gaan werken, eerder te stoppen met werken, of om het pensioen aan te vullen in verschillende levensfasen.

30 t/m 44 jaar Spitsuurfase
In deze fase vormen werknemers vaak een gezin en moeten ze de zorg voor hun kinderen combineren met werk. Dit legt druk op de balans tussen werk en privé. Het kan zijn dat werknemers hun ambities moeten bijstellen, omdat ze veel tegelijk willen doen. Voor velen voelt deze fase soms aan als overleven, met als gevolg mogelijk een onbalans tussen inkomsten en uitgaven.

Werk-privé balans
Uw werknemer kan overwegen om parttime te werken om de balans te verbeteren.

Loopbaan(financieel)advies
Uw werknemer kan een loopbaanadviseur raadplegen voor financieel advies om de juiste stappen te zetten.

Sabbatical
Daarnaast kan uw werknemer even afstand nemen en zichzelf opladen door het nemen van een sabbatical.

Sparen voor later en/of sparen voor kinderen
Het is ook belangrijk dat uw werknemer begint met sparen voor de toekomst. Voor zowel zichzelf als de toekomst van diens kinderen van.

45 t/m 59 jaarBalansfase
Nu  uw werknemer de balans tussen werk en privé heeft teruggevonden, begint hij of zij na te denken over diepgaande levensvragen zoals “Is dit alles?” en “Wat wil en wat kan ik?”. Met eventuele kinderen die ouder zijn geworden, ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden en groei, zowel op persoonlijk vlak als vanuit een carrièreperspectief.

Minder werken/parttime werken
In deze fase kan uw werknemer overwegen om minder te gaan werken zodat deze meer tijd en ruimte over  heeft voor andere activiteiten.

Extra pensioen storten (sparen)/lijfrente/spaarpensioenregeling
Binnen de fiscale ruimte, die groter wordt met de Wet toekomst pensioenen (Wtp), kan uw werknemer overwegen om extra pensioen op te bouwen door bijvoorbeeld extra geld te storten in een pensioenfonds, een lijfrentepolis af te sluiten of deel te nemen aan een spaarpensioenregeling.

Omscholen (job coach)
Uw werknemer kan overwegen om zich om te scholen met behulp van een job coach om op deze manier nieuwe vaardigheden en kennis op te doen, waardoor uw werknemer nieuwe carrièremogelijkheden kan verkennen en benutten.

60 + jaarMogelijkhedenfase
Uw werknemers worden geconfronteerd met lichamelijke veroudering, wat vragen oproept zoals “Hoelang blijf ik betrokken en gemotiveerd in mijn werk?” en “Hoe kan ik nog iets  bijdragen?”. In deze levensfase komt zingeving steeds meer op de voorgrond te staan.

Minder werken/parttime werken
Overweeg de mogelijkheid voor werknemers om minder te gaan werken , om zo een betere balans te vinden tussen werk en privé.

Generatieregeling
Een generatieregeling kan worden ingesteld om oudere werknemers de mogelijkheid te bieden om minder te gaan werken, waarbij jongere werknemers hun positie binnen het bedrijf kunnen versterken.

Regeling vervroegde uittreding (RVU)
Een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) kan worden overwogen om oudere werknemers de mogelijkheid te bieden eerder met pensioen te gaan, vaak met financiële compensatie.

Is dat financieel haalbaar?
Het financieel haalbaar maken van deze regelingen vereist een zorgvuldige afweging en planning van de bedrijfsfinanciën. Het is belangrijk om de kosten en voordelen van dergelijke regelingen goed te evalueren en te zorgen voor voldoende budgettaire middelen.

Financiële scan

Een financiële scan vormt een uitstekend vertrekpunt om de verschillende doelgroepen te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid, waarbij financiële bewustwording centraal staat. Een vaak over het hoofd gezien middel voor zowel werknemers als werkgevers is het sparen van bovenwettelijk verlof.

Veel werkgevers hebben te maken met het fenomeen dat werknemers niet al hun verlofdagen jaarlijks opnemen, waardoor er een overschot aan bovenwettelijk verlof ontstaat. Dit is niet alleen ongunstig voor de balans van de werkgever, maar ook voor de werknemer. Een prangende vraag is bijvoorbeeld: ‘Wat gebeurt er bij een faillissement van de werkgever?’. Door het bovenwettelijk verlof in te zetten, krijgen werknemers een tastbaar instrument in handen om aan de slag te gaan met hun behoeften zonder dat zij daarbij nettosalaris hoeven in te leveren.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers of andere pensioen-gerelateerde kwesties? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder