Doorwerken na AOW-datum, wat verandert er dan?

Doorwerken na AOW-datum, wat verandert er dan?

Doorwerken na AOW-datum, wat verandert er dan?

Tot enkele jaren terug was de AOW-leeftijd gekoppeld aan de pensioendatum. Dit betekende dat de AOW- en pensioenuitkering in dezelfde maand ingingen. Tegenwoordig gaat de AOW-leeftijd per drie maanden omhoog en de pensioenleeftijd in hele jaren. Zo gaat de pensioenleeftijd in 2018 naar 68, terwijl de AOW-leeftijd in 2021 pas op 67 jaar uitkomt. Doordat de pensioen- en de AOW-ingangsdatum niet meer aan elkaar zijn gekoppeld, zien wij in de praktijk steeds vaker dat werknemers na de AOW-datum door blijven werken. Voor werkgevers kunnen deze oudere werknemers zeer waardevol zijn door hun kennis en ervaring.

Doorwerken_na_AOW-leeftijd

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Samen met de Wet Werk en Zekerheid uit 2015 is het de bedoeling dat er een lichter arbeidsrechtelijk regime geldt voor AOW-gerechtigden. Zodat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt om AOW’ers in dienst te nemen en te houden.

Verandering na inwerkingtreding van de wet

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Voor het opzeggen van het dienstverband van een AOW’er is geen ontslagvergunning van een instantie als het UWV nodig of diende er instemming van de werknemer verkregen te worden;
  • Bij de beëindiging van het dienstverband van de AOW’er is er geen transitievergoeding verschuldigd;
  • Nadat het onbepaalde tijd contract vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd is beëindigd en werkgever en werknemer een bepaalde tijd contract zijn aangegaan, eindigt het bepaalde tijd contract van rechtswege. De regels met betrekking tot opzegging van een onbepaalde tijd contract zijn niet van toepassing;
  • De loondoorbetalingsplicht en de re-integratieverplichting wordt teruggebracht van 104 weken naar dertien weken. In 2018 zal zelfs gekeken worden of deze termijn nog verder teruggebracht kan worden naar zes weken;
  • De opzegtermijn voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is beperkt tot slechts één maand;
  • De ketenbepaling is voor AOW-gerechtigden verruimd naar ten hoogste zes contracten of 48 maanden. Voor niet AOW-gerechtigden geldt dat zij na drie bepaalde tijd contracten een onbepaalde tijd contract krijgen. Dit geldt ook voor een dienstverband van 24 maanden.

Het pensioenontslagbeding

Nu het aantrekkelijker is geworden om AOW-gerechtigden in dienst te houden, is de vraag op welke wijze voortzetting van het dienstverband het best vastgelegd kan worden. Op basis van de huidige wetgeving kan de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden opgezegd zonder ontslagvergunning. Een werkgever kan hier éénmaal gebruik van maken op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De enige voorwaarden is dat het dienstverband vóór de AOW-leeftijd is aangegaan.

Hoe werkt dit vaak in de praktijk?

Van bovenstaande regel mag schriftelijk worden afgeweken. Een voorbeeld van het afwijken van de huidige wetgeving is dat in veel arbeidscontracten een bepaling is opgenomen dat het dienstverband eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd, het zogenaamde pensioenontslagbeding. Het gaat goed zolang het ook de bedoeling is om de arbeidsovereenkomst op de AOW-datum te beëindigen. Zodra er één dag na het bereiken van de AOW-leeftijd wordt doorgewerkt, dan is er als het ware een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan. Bij een nieuwe arbeidsovereenkomst die na de AOW-leeftijd is aangegaan, geldt de reguliere procedure met betrekking tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Staat er dus een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst, dan is het aan te raden om de arbeidsovereenkomst op de AOW-leeftijd te beëindigen.

Doorwerken na AOW-datum goed afspreken?

Is doorwerken na de AOW-leeftijd gewenst, dan raden wij aan het dienstverband per de AOW-leeftijd te beëindigen en vóór de AOW-leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan, welke pas ingaat na de AOW-leeftijd. Wilt u over het opstellen van de arbeidsvoorwaarden of over het doorwerken na AOW-leeftijd eerst nog van gedachten wisselen met onze specialisten.

Neem dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00 of vul uw contactgegevens hier in.

Tags:

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder